ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

                                                                                                                   ΑΡ.ΠΡΩΤ:  19378 / Φ14     1-2-2021   ΠΡΟΣ:  1.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ          

Περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤ/ΝΩΝ μετά την 1/1/2012 που είχαν προσμετρήσει τις εισφορές τους ως να ήταν εργαζόμενοι στο ΤΑΠ – ΟΤΕ και όχι στον ΟΤΕ.

ΑΡ.ΠΡΩΤ.   19360/ Φ14   /25/01/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένα χρόνο μετά και ύστερα από συνεχείς και αδιάκοπες παραστάσεις, παρεμβάσεις, e-mails και εξώδικα

Περισσότερα

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΕΚΩ

                                                                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ:  19317 / Φ1  15-01-2021                                       ΕΠΕΙΓΟΝ Προς:       τον Διοικητή  e – ΕΦΚΑ      

Περισσότερα

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

   ΑΡ.ΠΡΩΤ:  19247  /   Φ14 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.  Ένα σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα επιτέλους λύθηκε. Αφορά

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1626

                                                                                                           Αρ.Πρωτ.:    19228  / Φ7                                                                                                            Αθήνα           11.11.2020  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1626/ 11-11-2020 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Περισσότερα