Καταστατικό Συλλόγου

                                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21244/Φ14    —    ΑΘΗΝΑ    4.10.2022 Προς:  α)  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  ΠΣΣΤ-Ο  ΟΤΕ             β)  Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή 

Περισσότερα