ΑΙΤΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του Συλλόγου μας για την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Αρ.Πρωτ.:   21261/Φ14   — Αθήνα:    5-10-2022

ΠΡΟΣ

  1. κον Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  2. κον Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
  3. κα Καρασιώτη Παυλίνα,  Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΚΟΙΝ:   

1.  κον Δουφεξή Παναγιώτη,      Διοικητή ΕΦΚΑ

2. κον Παγώνη Νικόλαο,   Υποδιοικητή ΕΦΚΑ

 

 

 

Κύριοι Υπουργοί, Κα Γεν. Γραμματέα , Κε Διοικητά & Υποδ/τά e-ΕΦΚΑ

 

Σε συνέχεια του από 22-7-2021 υπομνήματός μας με αριθμ. Πρωτ. 19819/Φ16 που αφορούσε την εναρμόνιση των όρων και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του Επικουρικού μας Ταμείου του τ. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ με το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ενόψει της συζήτησης και της ψήφισης τις επόμενες ημέρες στην Βουλή σχετικού Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων επαναφέρουμε το θέμα της αποδοχής και της ψήφισης της σχετικής τροπολογίας που συνημμένα σας επανυποβάλουμε.

Έχουν περάσει 14  χρόνια από το 2008, όταν αποφασίστηκε η πρώτη ενοποίηση όλων των επικουρικών ταμείων και 10 χρόνια από το 2012 όταν με τον Ν.4075/2012 ιδρύθηκε ο ενιαίος φορέας, το ΕΤΕΑ-ΕΠ.

Παρότι έχουν περάσει όλα αυτά χρόνια, δεν έχει γίνει ακόμη η κωδικοποίηση των διατάξεων με ένα νέο Προεδρικό Διάταγμα που να καθορίζει ενιαίες και ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όλους τους ασφαλισμένους του ενοποιημένου επικουρικού ταμείου, του ΕΤΕΑ-ΕΠ, που με τον Ν.4670/20 από αυτοτελές ενοποιημένο ταμείο που ήταν, εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ.

Ως εκ τούτου σήμερα για έναν ασφαλισμένο που συνταξιοδοτείται με τις κωδικοποιημένες και ενιαίες προϋποθέσεις που προβλέπονται για την κύρια σύνταξη του, η χορήγηση της επικουρικής του σύνταξης δεν συμπορεύεται με την άμεση χορήγηση της Κύριας αλλά η επικουρική σύνταξη χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν τα Καταστατικά και οι Κανονισμοί των πρώην  επικουρικών ταμείων από τα οποία προέρχονται οι ασφαλισμένοι. Στη δική μας συγκεκριμένη περίπτωση, οι ασφαλιστικοί νόμοι που ψηφίστηκαν διαχρονικά, από το 1986 και μετά (το έτος 1986 είναι η χρονιά έναρξης λειτουργίας του επικουρικού ταμείου του ΟΤΕ), άλλαξαν ριζικά τις προϋποθέσεις και τα όρια συνταξιοδότησης όσον αφορά τη χορήγηση Κύριας Σύνταξης από το τότε ΤΑΠ-ΟΤΕ και μετέπειτα από το ΙΚΑ & τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας που συνταξιοδοτούνται με την άμεση χορήγηση κύριας σύνταξης, να υποχρεώνονται τελικά να πάρουν την επικουρική τους σύνταξη στο 67ο έτος της ηλικίας τους, ακόμη και αν έχουν πολύ περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης για την επικουρική τους σύνταξη. Ο σκοπός όμως της θέσπισης των Επικουρικών Συντάξεων ήταν η απονομή μιας πρόσθετης αναπλήρωσης του εισοδήματος, που προκύπτει λόγω συνταξιοδότησης και πάντα προβλεπόταν να συμπορεύεται και να δίδεται με τη χορήγηση της Κύριας Σύνταξης. Αντιθέτως αυτό δεν επιτυγχάνεται μέχρι στιγμής στην περίπτωση της χορήγησης της Επικουρικής Σύνταξης στους ασφαλισμένους του τ.Ταμείου Αρωγής και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ και οι συνάδελφοί μας που συνταξιοδοτούνται τα τελευταία χρόνια, αλλά και στο μέλλον θα παίρνουν την Επικουρική τους Σύνταξη μέχρι και 9 χρόνια μετά τη χορήγηση της Κύριας Σύνταξης, αν στο άρθρο 1 δεν τροποποιηθεί ο Κανονισμός Παροχών του Ταμείου μας.

Κύριοι Υπουργοί,

Ενόψει της ψήφισης στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες σχετικού  Νομοσχεδίου  του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων, σας ζητούμε να κάνετε δεκτή την τροπολογία που σας καταθέτουμε και με την οποία οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, για τους συναδέλφους του επικουρικού μας ταμείου, να εναρμονιστούν με ό,τι ισχύει για το πρώην ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Το αίτημά μας είναι ένα αίτημα δίκαιο και εφικτό και θεραπεύει μια αδικία των συναδέλφων μας, που διαιωνίζεται τα τελευταία χρόνια και γίνεται πιο άδικη και πιο επιβαρυντική για όλους πλέον τους συναδέλφους μας που θα βγουν στη σύνταξη και τα επόμενα χρόνια, αν δεν τροποποιηθεί.

Σας καταθέτουμε την προτεινόμενη  τροπολογία που περιλαμβάνει ότι ισχύει σήμερα στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ,   μαζί με την εισηγητική έκθεση και αναμένουμε, ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι θα αναγνωρίσετε την αναγκαιότητα της αποδοχής και της ψήφισης της τροπολογίας αυτής  στο παρόν νομοσχέδιο. Η προτεινόμενη  τροπολογία είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1 του Ν.997/1979 για τους ασφαλισμένους στο τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι τόσο από την Νομική Υπηρεσία της Γεν. Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων, όσο και κατά την διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη τον περασμένο Δεκέμβριο με τον Υφυπουργό Κοιν. Ασφαλίσεων κ. Π. Τσακλόγου  και την Γεν. Γραμμ. Κοιν. Ασφαλίσεων Κα Καρασιώτου το αίτημά μας αυτό αντιμετωπίσθηκε θετικά και με την υπόσχεση να βρει την λύση του μέσα στο 2022. Ήρθε πιστεύουμε η ώρα και ο χρόνος αυτό το ώριμο και δίκαιο αίτημά μας επιτέλους να επιλυθεί.

 

Με τιμή

Συνημ:  1. Αιτιολογική Έκθεση

  1. Προτεινόμενη τροπολογία
  2. Άρθρο 1, Προεδρικό Διάταγμα υπ. 35/1988 του ΤΕΑΕΠ-ΟΤΕ
  3. Άρθρο 5, παρ. 1 , Ν.997/1979 του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ
  4. Άρθρο 1α, Προεδρικό Διάταγμα υπ.288/85 του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ