ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κ.Εφ.Ε.     Αθήνα, 7/10/2022

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Εφ.Ε.) του Π.Σ.Σ.Τ.Ο-ΟΤΕ στη σημερινή της συνεδρίαση προχώρησε  στην ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ των Υποψηφίων για όλα τα Όργανα του Συλλόγου, για τις εκλογές που θα γίνουν από 21-25 Νοεμβρίου 2022.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν ως την Τετάρτη 12/10/2022  και ώρα 12.00.