Πρόγραμμα Λειτουργίας Παραθεριστικών Κέντρων ΟΠΑΚΕ – ΟΤΕ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

Αρ.Πρωτ.: 20691/Φ9  /  Αθήνα: 13/05/2022 Προς: 1. Μέλη Δ.Σ.               2.  Περιφερειακά Τμήματα ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ   Θέμα:  Πρόγραμμα Λειτουργίας Παραθεριστικών

Περισσότερα

Χρηματικά Βραβεία αριστευσάντων τέκνων εν ενεργεία, συνταξιούχων & αποβιωσάντων συναδέλφων.

Σας παρουσιάζουμε περιεκτικά τα πιο σημαντικά και απαραίτητα σημεία που αφορούν Χρηματικά βραβεία για παιδιά εν ενεργεία, συνταξιούχων ή αποβιωσάντων

Περισσότερα

Οι Αλλαγές στα έξοδα Κηδείας μετά την Κατάργηση του ΤΑΥΤΕΚΩ

ΑΡ.ΠΡΩΤ:  19596  /  Φ14  —   ΑΘΗΝΑ   16/4/2021                                                                                        ΠΡΟΣ:     1. Μέλη του ΔΣ                    2.  Περιφερειακά

Περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ 2006 & 2009

Αρ.Πρωτ.:  19512    Αθήνα:  22 /3 /2021   ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ 2006 & 2009    

Περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ σε σχέση με την Ασφαλιστική Ικανότητα Άμεσων και Έμμεσων μελών.

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19478/Φ9      Αθήνα 4/3/2021   Προς: Περιφερειακά Τμήματα ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ Συνάδελφοι. Για τα ερωτήματα και τα προβλήματα που προκύπτουν από την

Περισσότερα