Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το ΤΑΥΤΕΚΩ σε υπηρεσίες του ΕΚΦΑ (πρώην ΙΚΑ)

Αρ.  Πρωτ.  19312/Φ9  / 13-1-2021

 1. Μέλη Δ.Σ. ΠΣΣΤΟ- ΟΤΕ
 2. Δοικ. Συμβούλια Περιφ. Τμημάτων ΠΣΣΤΟ – ΟΤΕ.

 

ΘΕΜΑ : Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το ΤΑΥΤΕΚΩ σε υπηρεσίες του ΕΚΦΑ (πρώην ΙΚΑ)

Συναδέλφισσες  – Συνάδελφοι

Με τον Ν.5286/1-12-2020 ουσιαστικά καταργείται το ΤΑΥΤΕΚΩ και οι μέχρι τώρα βασικές υπηρεσίες που παρέχονταν από το ΤΑΥΤΕΚΩ μεταφέρονται σε υπηρεσιακές μονάδες του πρώην ΙΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα :

 1. Στα τμήματα μητρώων των κατά τόπους Υποκαταστημάτων του τέως ΙΚΑ της κάθε περιοχής σας μεταφέρονται :

  α.   Η  χορήγηση  –  παράταση  ασφαλιστής ικανότητας των ασφαλισμένων του ταμείου και       η παράταση ασφάλισης των εμμέσων μελών της οικογένειας των ασφαλισμένων.

  β.   Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α ) στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά και γενικά η έκδοση των διεθνών εντύπων όπως το S1 , E108 κ.λ.π.

  γ. Η έκδοση ασφαλιστικών Βεβαιώσεων  .

  Σημείωση : Οι υπάλληλοι του π.ΙΚΑ στο τμήμα Μητρώων πρέπει να χρησιμοποιούν τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ του ‘πρώην’ ΤΑΥΤΕΚΩ που τους έχουν χορηγηθεί,  για να μπορούν να εξυπηρετούν τους συναδέλφους.

 

 1. Στα Τμήματα Α΄ και Β’ Εξόδων κηδείας της Διεύθυνσης  Α΄ παροχών θα αποστέλλονται ταχυδρομικά η  ηλεκτρονικά  τα αιτήματα που αφορούν στην καταβολή των εξόδων κηδείας . (Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι τα έξοδα κηδείας για έμμεσα μέλη γίνονται μόνο χειρόγραφα και όχι  ηλεκτρονικά).
  Η Δ/νση είναι :  
  Προς ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ)
   Δ/νση Α’ Παροχών 
  Τμήμα Α’ και Β’ Εξόδων Κηδείας
  Αγίου Κων/νου 5
  Τ.Κ. 10431 Αθήνα (Ομόνοια)
  Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  email :  tm.aexodakid@efka.gov.gr
   τηλέφωνο :  210-5274365

Τα υπόλοιπα θέματα παραμένουν προσωρινά ως είχαν. Για κάθε νέα μεταβολή που θα προκύπτει  θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα και έγκυρα .

Συνάδελφοι σε αυτό το δύσκολο μεταβατικό διάστημα, αν οι καινούργιες υπηρεσίες δεν ανταποκριθούν και δεν ικανοποιήσουν τα αιτήματα σας να απευθύνεστε στον Σύλλογο.