ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΕΚΩ

                                                                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ:  19317 / Φ1  15-01-2021   

                                   ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς:       τον Διοικητή  e – ΕΦΚΑ

                   Κον   Χάλαρη Χρήστο               

                   Ενταύθα

 Κύριε Διοικητά,

Έχει δημιουργηθεί τεράστια αναστάτωση και σοβαρό πρόβλημα στα 30.000 μέλη μας, Ασφαλισμένους στο ΤΑΥΤΕΚΩ (π. ΤΑΠ – ΟΤΕ), γιατί:

Ενώ η Αρμοδιότητα για την Ασφαλιστική ικανότητα έχει με τον Ν. 5286/20 θεωρητικά μεταβιβασθεί – μεταφερθεί στα Τμήματα/ Γραφεία Μητρώου των Υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ (τ, ΙΚΑ), στην πράξη αυτό δεν ισχύει δεδομένου ότι:

  1. Δεν έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος & δεν έχουν μεταβιβασθεί οι κωδικοί πρόσβασης του ΤΑΥΤΕΚΩ, στα Γραφεία Μητρώου των υποκαταστημάτων του τ. ΙΚΑ. Έτσι τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ να εξυπηρετήσουν τους Ασφαλισμένους μέλη μας, πολλοί εκ των οποίων είναι υπέργηροι και με σοβαρά προβλήματα υγείας.
  1. Οι υπηρεσίες του ΤΑΥΤΕΚΩ από 01/01/2021 σταμάτησαν να ανανεώνουν την Ασφαλιστική Ικανότητα των μελών μας.

Έτσι οι Ασφαλισμένοι μέλη μας, αυτή τη στιγμή είναι στο “ΚΕΝΟ” και όσοι προκύπτουν να είναι ανασφάλιστοι, αυτοί ή τα έμμεσα μέλη τους, δεν υπάρχει γι’ αυτούς καμία υπηρεσιακή μονάδα για να τους εξυπηρετεί.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ:

  • Να δώσετε ΑΜΕΣΑ εντολή να μεταβιβασθούν οι κωδικοί πρόσβασης για το Μητρώο του ΤΑΥΤΕΚΩ στα κατά τόπους τμήματα μητρώου του τ. ΙΚΑ.
  • Να δώσετε άμεσα εντολή να εκδοθεί εγκύκλιος κατ’ εφαρμογή του Ν. 5286/20, ώστε, να ενημερωθούν όλοι οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και για κάποιο μεταβατικό διάστημα σας ζητάμε να παραμείνουν κάποιοι υπάλληλοι τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, ώστε να εξυπηρετούν τουλάχιστον τα εντελώς επείγοντα αιτήματα των συναδέλφων μελών μας.