ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ 2006 & 2009

Αρ.Πρωτ.:  19512    Αθήνα:  22 /3 /2021

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ 2006 & 2009

 

  Ένας χρόνος προσπαθειών και παρεμβάσεων μας, έφερε τελικά άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα και αποκαθίσταται μία λανθασμένη και ιδιαίτερα βλαπτική  για χιλιάδες συναδέλφους μας εκκρεμότητα από τον επανυπολογισμό του Ν.4387/2016 (Ν. Κατρούγκαλου) σε σχέση με τον τρόπο προσμέτρησης των πλασματικών χρόνων για εκείνους τους συναδέλφους μας που συνταξιοδοτήθηκαν  με τις εθελούσιες εξόδους το 2006 και 2009. 

     Ανατρέχοντας πίσω στο 2006 θυμίζουμε ότι ο ΟΤΕ θέλοντας τότε να εξασφαλίσει την άμεση και χωρίς καμμία χρονική καθυστέρηση συνταξιοδότηση, για όλους εκείνους τους συναδέλφους  που εθελουσίως εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, τους εξαγόρασε ολόκληρο το κόστος του υπολειπομένου χρόνου μέχρι την τελική τους συνταξιοδότηση (35ετία ή 58ο έτος  ηλικίας) πληρώνοντας για τον πλασματικό αυτό χρόνο τόσο το κόστος των συντάξεων όσο και των εισφορών του Κλάδου Σύνταξης με 36%. 

     Με τον επανυπολογισμό το 2019 οι εισφορές για τον πλασματικό χρόνο δεν προσμετρήθηκαν με το 36% όπως έγινε η εξαγορά, αλλά με 20% με αποτέλεσμα η ανταποδοτική σύνταξη που εκδόθηκε γι’ αυτούς τους συναδέλφους μας να είναι μειωμένη μέχρι και 7,2% του συντάξιμου μισθού τους. 

     Από τις πρώτες μέρες της ανάληψης μας ως νέα Διοίκηση τόσο με τις θεσμικές μας παρεμβάσεις στη Βουλή, όσο και με υπομνήματα μας και εξώδικα προς το αρμόδιο Υπουργείο και την ηγεσία του ΕΦΚΑ αναδείξαμε το πρόβλημα μαζί με όλα τα υπόλοιπα και διεκδικήσαμε   την επίλυση του. 

     Πέραν όλων αυτών και εν μέσω των δυσκολιών λόγω της πανδημίας, ο Σύλλογος μας τους προηγούμενους μήνες  πήρε την πρωτοβουλία και απευθύνθηκε στις Κεντρικές Επιτελικές Υπηρεσίες του ΟΤΕ (Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού & Διεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών) αναζητώντας τα αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή που αφορούσαν όλους εκείνους τους συναδέλφους  που εντάχθηκαν στα προγράμματα της Εθελουσίας και για τους οποίους εξαγοράστηκε πλασματικός χρόνος από τον ΟΤΕ. 

     Μετά την επιβεβαίωση από τον ΟΤΕ για την ύπαρξη αυτών των αρχείων, φροντίσαμε τότε  και συμβάλαμε στο να  επιτευχθεί  η συνεργασία των στελεχών του ΟΤΕ με την ομάδα των στελεχών του Ταμείου μας και της ΗΔΙΚΑ με αποτέλεσμα από αυτή την συνεργασία να προκύψει η επίλυση αυτής της σημαντικής και δύσκολης σε διαχείριση εκκρεμότητας. Από την επεξεργασία αυτών των αρχείων στην ΗΔΙΚΑ περίπου 5.000 συνάδελφοί μας θα δούν τέλος Μαρτίου με τις συντάξεις Απριλίου αυξημένο ποσό από την αναπροσαρμοσμένη ανταποδοτική τους σύνταξη. Η διόρθωση αυτή ανατρέχει από 1-1-19, κατανέμεται σε 5 χρόνια  με 1/5 ανά έτος και ολοκληρώνεται την 1-1-2023. Από την επίλυση αυτού του προβλήματος η διαδικασία ολοκλήρωσης  δεν έχει τελειώσει ακόμα γιατί υπάρχει ένας ικανός αριθμός συναδέλφων μας όπως π.χ. εκείνοι που συνταξιοδοτήθηκαν με δικαστικές αποφάσεις το 2008 και που δεν υπήρχαν στα Αρχεία. Σε συνεννόηση του Συλλόγου με τον αρμόδιο Δντή του ΗΔΙΚΑ θα συσταθεί τις επόμενες ημέρες μία ομάδα εργασίας από υπαλλήλους της ΗΔΙΚΑ και του Ταμείου μας του ΤΑΠ-ΟΤΕ, η οποία δουλεύοντας φάκελο – φάκελο θα καλύψει όλες τις  εκκρεμείς περιπτώσεις.

  Ύστερα από πολύ μεθοδικές, συντονισμένες , τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και κινήσεις μας , άλλο ένα πρόβλημα  για χιλιάδες συναδέλφους μας  επιλύεται .

  Με συνεργασία, ενότητα και αποφασιστικότητα αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε και πετυχαίνουμε θετικά αποτελέσματα σε πολλά εκκρεμή και δύσκολα προβλήματα. Και με την δύναμη που παίρνουμε από την στήριξη σας, ξεπερνούμε όλες τις δυσκολίες και εμπόδια μηδέ του κορονοϊού  εξαιρουμένου, ώστε με την καθημερινή μας δράση να είμαστε κοντά σε κάθε συνάδελφο στο όποιο πρόβλημα του μεγάλο ή μικρό.