Αναδρομικά κληρονόμων του 11μήνου, Ιουνίου 2015 έως Μαΐου 2016

Αρ.Πρωτ.:  19657/Φ9       Αθήνα:  21-5-2021

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του  ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ

 

Θέμα : Αναδρομικά κληρονόμων του 11μήνου, Ιουνίου 2015 έως Μαΐου 2016.

 

Όπως ανακοινώθηκε από τον eΕΦΚΑ οι ενδιαφερόμενοι για τα ¨αναδρομικά κληρονόμων» (του 11μήνου ) που ΔΕΝ τους έχουν καταβληθεί, θα πρέπει να απευθύνονται στα Τοπικά Υποκαταστήματα του eΕΦΚΑ  (τ. ΙΚΑ),  για τυχόν ελλείψεις ή διευκρινήσεις.

Η τελευταία ημερομηνία καταβολής αυτών των αναδρομικών του (11μήνου) είναι η 16η Ιουνίου 2021.

Όσοι/ες συνάδελφοι, δεν έχουν λάβει ακόμη τα αναδρομικά κληρονόμων, μπορούν να απευθύνονται στα Τοπικά Υποκαταστήματα του eΕΦΚΑ  (τ. ΙΚΑ) στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.