ΝΕΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μετα από νεωτέρα προσφυγή μας, προς τον Συνήγορο του Πολίτη, αφού την προηγούμενη γνωμοδότηση του, την αγνόησε το Υπουργείο και ο ΕΦΚΑ,ο Συνήγορος του Πολίτη ,με νεότερη απόφαση του ,στις 13/5/21 επανέρχεται  προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, και τον ΕΦΚΑ και ζητά:
Την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ με βάση τον Ν. 4387/16 (Ν.Κατρουγκαλου) για κάθε έναν Συνταξιούχο, οι οποίες θα εμπεριέχουν τον αναλυτικό τρόπο, και τα αποτέλεσματα, του ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της Σύνταξης, ώστε να δίνουν την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να τα Ελέγξουν και να προσφύγουν κατά αυτών. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο , μπορεί να διασφαλιστεί με αποτελεσματικό τρόπο η ορθή τήρηση ,των βασικών αρχών που πρέπει να τηρεί η Δημόσια Διοίκηση κατ την δράση της, όσο και τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνει, το σύνολο των Πολιτών !

Μετά και από αυτήν την γνωμοδότηση – απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της αρχής , Ανδρέα Ποττακη , είναι καθήκον και υποχρέωση , του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ, να συμμορφωθούν!
Εμείς αξιοποιούμε , κάθε μέσον και τρόπο, για να επιβάλουμε την νομιμότητα και την διαφάνεια , παντού και σε όλα. Η Κυβέρνηση οφείλει, να σεβαστεί ,την νόμιμη απαίτηση των Συνταξιούχων και την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ του ΠΟΛΙΤΗ.

Είμαστε αποφασισμένοι να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα , για την προστασία,τηνδιαφάνεια και νομιμότητα των Συνταξιοδοτικών και Ασφαλιστικων μας δικαιωμάτων.

ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ και ΚΑΛΥΤΕΡΑ !

Η γνωμοδότηση του Συνήγορου του πολίτη ΕΔΩ