ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ σε σχέση με την Ασφαλιστική Ικανότητα Άμεσων και Έμμεσων μελών.

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19478/Φ9      Αθήνα 4/3/2021

  Προς: Περιφερειακά Τμήματα ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ

Συνάδελφοι.

Για τα ερωτήματα και τα προβλήματα που προκύπτουν από την κατάργηση του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και την μεταφορά αρμοδιοτήτων στον eEΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) και αφορούν την Ασφαλιστική Ικανότητα Άμεσων και Έμμεσων μελών και τα συναφή ζητήματα, απεστάλη σχετικό έγγραφο –ερωτηματολόγιο- από τον Σύλλογό μας προς την αρμόδια Γεν. Δ/νση Παροχών και  Υγείας του eEΦΚΑ, την οποία και σας κοινοποιούμε.

Μετά από αυτό, η Γεν. Δ/νση Παροχών και Υγείας του eEΦΚΑ, απάντησε εγγράφως, στον Σύλλογό μας και την σχετική απάντηση   σας κοινοποιούμε, για δική σας ενημέρωση.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς