ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 21804/Φ9 — Αθήνα:  13-02-2023 Προς: 1. Μέλη Διοικ. Συμβουλίου            2. Περιφερειακά Τμήματα  Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Μετά

Περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ (1/2023)

ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Για διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου, καταθέτετε τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου μαζί με

Περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ σε σχέση με την Ασφαλιστική Ικανότητα Άμεσων και Έμμεσων μελών.

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19478/Φ9      Αθήνα 4/3/2021   Προς: Περιφερειακά Τμήματα ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ Συνάδελφοι. Για τα ερωτήματα και τα προβλήματα που προκύπτουν από την

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ τ.ΤΑΥΤΕΚΩ (π. ΤΑΠ – ΟΤΕ )

Αρ.Πρωτ.:  19462/ Φ9  , Αθήνα:   25/2/2021   Προς: Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Σ.Τ.Ο – ΟΤΕ   ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ  ΜΕΛΩΝ

Περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Πριν αρχίσουμε την διαδικασία πρέπει να έχουμε έτοιμα τρία αρχεία που χρειάζεται να επισυνάπτουμε ,  φωτογραφίες των :   απόδειξη

Περισσότερα