ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ έως 29-2-2024

Αρ.Πρωτ.:  21848/Φ9  —  Αθήνα:   23-2-2023

Προς : α) Μέλη Δ.Σ.

             β) Περιφερειακά Τμήματα

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ έως 29-2-2024

 

Αναρτήθηκε – ανακοινώθηκε η παράταση Ασφαλιστικής Ικανότητας προστατευομένων μελών (συζύγων – τέκνων κλπ) έως 29-2-2024.

Έτσι σε όσες/όσους Συναδέλφους, έληγε  η ασφαλιστική ικανότητα την 28-2-2023, έγινε αυτόματα η παράταση για όλους και δεν χρειάζεται κάποια διαδικασία πρόσθετη.