ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 21804/Φ9 — Αθήνα:  13-02-2023

Προς: 1. Μέλη Διοικ. Συμβουλίου

           2. Περιφερειακά Τμήματα 

Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Συλλόγου μας προς τον ΕΦΚΑ– ΤΑΥΤΕΚΩ – για το θέμα Ασφαλιστική Ικανότητα Προστατευόμενων Μελών – Συζύγων, που λήγει στις 28/2/23, μας δόθηκε η διαβεβαίωση ότι:

“Θα ανανεωθεί για ΟΛΟΥΣ η ασφαλιστική ικανότητα προστατευόμενων μελών αυτόματα – ηλεκτρονικά, χωρίς οι Ασφαλισμένοι μέλη μας να κάνουν κάποια ενέργεια.”

Τις επόμενες ημέρες (και πριν τις 28/02/23 θα γίνει η σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση του συστήματος από το ΤΑΥΤΕΚΩ, με την οποία θα παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα προστατευόμενων μελών και μετά τις 28/2/23.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς