Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 1650/16.2.2023 & ώρα 10:30 π.μ.

Αθήνα     13/2/2023

Πρός: Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Σ.Σ.Τ.-Ο  ΟΤΕ

 

Θέμα:   Συνεδρίαση  Εκτελεστικής Επιτροπής  Υπ. αριθμ. 1650/16.2.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.                                                                                     

Συνάδελφε,

Καλείσαι σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου μας, την ΠΕΜΠΤΗ  16-2-2023 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας, σε συνέχεια της ακυρωθείσας εξ Αναβολής Ε.Ε. της Παρασκευής 10-2-23 λόγω  μη απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.4 του Καταστατικού μας,  με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Επικύρωση πρακτικών
  2. Οικονομικά.
  3. Υλοποίηση της Απόφασης του Δ.Σ. για τις εκδηλώσεις Εύβοιας, Βοιωτίας και Αθήνας – Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΠΚΕ-ΟΤΕ για εκδήλωση στο Μετρό Συντάγματος από 1-7 Μαΐου 2023.
  4. Υλοποίηση της Απόφασης του Δ.Σ. για τον Προγραμματισμό των Γεν. Συνελεύσεων ενόψει της διενέργειας της 30ης Γ.Α.Σ.
  5. Ενημέρωση-Εξελίξεις και Δράσεις , συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, επί των εκκρεμών θεμάτων μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς