Αναβολή Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής της 10/02/2023

Η σημερινή συνεδρίαση (10/02/2023) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου μας, που είχε ως θέματα όλα τα σοβαρά Οικονομικά και Συνταξιοδοτικά μας προβλήματα, (Προσωπική διαφορά, Αναδρομικά 11μήνου, Συντάξεις Χηρείας κλπ), και τον καθορισμό των δράσεων και των διεκδικήσεων τους, δυστυχώς ΔΕΝ μπόρεσε να πραγματοποιηθεί, λόγω έλλειψης απαρτίας καθώς απουσίαζαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν με το ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο.

Ο Σύλλογός μας όμως και τα εκλεγμένα όργανά του, θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία και το έργο τους. Γιατί όλοι οι Συνάδελφοι μέλη μας επιθυμούν και απαιτούν λύσεις στα μεγάλα σοβαρά και Οικονομικά, Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά τους προβλήματα.