Δ/νσεις & Επικοινωνία με ΕΦΚΑ & ΟΤΕ

 • Για οποιαδήποτε αίτημα σας που αφορά όλες τις υπηρεσίες και τα τμήματα του ΕΦΚΑ μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο 1555.
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ  —ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΜΚΑ–
 • Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας   –ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ–
  Email: tm.asfikan@efka.gov.gr
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας –ΚΑΡΤΑ–
 • Αίτημα Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Σύνταξης  https://apps.efka.gov.gr/atlas/
 • Για Απονομή Κύριων Συντάξεων
  ΕΦΚΑ (Ε’ Δ/νση Απον. Συντ. τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ)
  Τμήμα Απον. Συντάξεων
  Email: tapote@efka.gov.gr
  Αγ.Κων/νου 16 ΤΚ 10431 ΑΘΗΝΑ
  Τηλεφ.: 210811007-8110016=8110022-8110029
 • Τμήμα Ανακεφαλαίωσης & Χρόνου Ασφάλισης
  Email: xkarapanagiotis@efka.gov.gr
 • Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων για τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ
  Πατησίων 12, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.: 210-3891236-3891183
  Email: tm.plir.giratosb@efka.gov.gr
 • Για Παραπομπή στα Κ.Ε.Π.Α.  –ΑΙΤΗΣΗ–
  Εθνική Πύλη Αναπηρίας ΠΥΛΗ
 • Για Απονομή Επικουρικών Συντάξεων
  ΕΦΚΑ (τ.ΕΤΕΑΠ-ΤΕΑΠ-ΟΤΕ)
  Δ’ Δ/νση Επικ. Ασφ. (Α΄Τμημ.Απον.Επικ.Συντ.)
  Ακαδημίας 58 ΤΚ 10679 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.: 210-5219731-5219728
  Email: tm.aapon.depasf@efka.gov.gr
 • Τμήμα Πληρ. Επικ. Ασφαλ. τ.ΤΕΑΠ-ΟΤΕ
  Φιλελλήνων 13,-15 ΤΚ 10557 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.: 210-3275169-3275190
  Email: tm.ekpl.epsyntpar@efka.gov.gr
 • Κλάδος Εφάπαξ Παροχών Επικ. ΟΤΕ
  Ακαδημίας 58 ΤΚ 10679 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.: 210-3676808
  Email: d.befpar@efka.gov.gr
 • ΕΦΚΑ (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ)
  Δ/νση Παροχών & Υγείας
  Πατησίων 54 ΤΚ 10682 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.: 210-8808786 (Για Έξοδα Κηδείας)
  Email: tm.bexodakid@efka.gov.gr
 • Λογαριασμός Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ
  Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ
  Τηλ.: 210-6117308
  Email: atseliki@ote.gr
 • Για Χρηματικά Βραβεία ΟΤΕ
  Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ
  Τηλ.: 210-6177569
  Email: Myhr@otegroup.gr