ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.:   21766/Φ1    –    Αθήνα:    6-2-2023

Προς : τον Διοικητή του eΕΦΚΑ

            Κον Δουφεξή Παναγιώτη

Σε συνέχεια προηγούμενων τηλεφωνικών επικοινωνιών με το γραφείο σας όπως και δια μέσω υπομνημάτων, εξωδίκων και εγγράφων αιτημάτων προς συνάντηση μαζί σας, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 15/12/2022  ,    επανερχόμαστε  σήμερα για άλλη μια φορά επαναφέροντας το αίτημά μας με την ίδια θεματολογία όπως περιγράφεται με την με Αρ. Πρωτ. 21584/Φ1/15-12-2022 τελευταίας επιστολής μας, την οποία την επισυνάπτουμε ως συνημμένη με την παρούσα μας επιστολή.

Μεταξύ των νέων θεμάτων προς συζήτηση είναι ότι διαπιστώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες η έναρξη της επαναχορήγησης των συντάξεων χηρείας με ηλεκτρονική μορφή με την υπογραφή σας ως Διοικητή και οι οποίες συντάξεις παρακρατούν παράνομα σε κάθε χήρα 200 ή και 300 € τον μήνα από την σύνταξή τους λόγω λανθασμένου αλγοριθμικού τύπου υπολογισμού των συντάξεων χηρείας, όταν με παρέμβασή μας από το περασμένο καλοκαίρι είχε σταματήσει η ηλεκτρονική έκδοση των συντάξεων χηρείας και η έκδοσή τους γινόταν από το Ταμείο το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ. Αλήθεια πότε θα εκδοθούν οι καινούργιες τροποποιητικές σωστές συντάξεις χηρείας σε αντικατάσταση των λανθασμένων ηλεκτρονικών συντάξεων όταν από τις 120 και πλέον λανθασμένες συντάξεις δεν έχει αποκατασταθεί παρά ένας μικρός αριθμός με τροποποιητικές και χωρίς να έχουν επιστραφεί τα αναδρομικά που αναλογούν από την ημερομηνία έκδοσης της λανθασμένης σύνταξής τους ;

Ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα της συνάντησης μαζί μας για να σας ενημερώσουμε διεξοδικά και επεξηγηματικά για όλα τα εκκρεμή ζητήματα, τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν το ίδιο καλά εγγράφως όπως δια ζώσης.