ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ των ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ μας προς τον ΕΦΚΑ

Αρ.Πρωτ.:  21767/Φ1 —  Αθήνα:    6-2-2023

Προς :

  • Υποδιοικητή eΕΦΚΑ Οικονομικών

          Κον Χουρδάκη Νικόλαο

  • Γενική Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών eΕΦΚΑ

         Κα Περπερίδου Παναγιώτα

Κοινοποίηση :

  • Δ/ντρια Εκκαθ. Πληρ. Συντάξεων

         Κα Τσόγκα Αναστασία

Σε συνέχεια προηγούμενων επικοινωνιών μας προφορικών, τηλεφωνικών και γραπτών μας αιτημάτων, επανερχόμαστε πάλι και σας ζητούμε μια διά ζώσης συνάντηση μαζί σας για πολύ σοβαρά θέματα που εκκρεμούν προς επίλυση και αφορούν χιλιάδες μέλη μας συνταξιούχους από τα 30.000 μέλη και πλέον που εκπροσωπούμε , με την ίδια θεματολογία όπως περιγράφεται στην από με Αρ.Πρωτ. 21583/Φ1 από 14-12-2022  τελευταίας μας επιστολής την οποία και την επισυνάπτουμε ως συνημμένη με την παρούσα μας επιστολή.

Ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα της συνάντησης μαζί σας, προς εύρεση λύσης των σοβαρών επειγόντων και εκκρεμών προβλημάτων μας.

Συνημμένη επιστολή  -> ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔ/ΤΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ