ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

Αρ.Πρωτ.:   21584  /Φ1  –  Αθήνα:    15-12-2022

Προς:

  • τον Διοικητή του eΕΦΚΑ

Κον Δουφεξή Παναγιώτη

Σε συνέχεια προηγουμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών με το Γραφείο σας,  όπως και διά μέσω  υπομνημάτων, εξωδίκων και εγγράφων – αιτημάτων μας προς συνάντηση μαζί σας κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επανερχόμαστε τώρα χωρίς τους   περιορισμούς, τις απαγορεύσεις και τις δυσκολίες   του COVID-19 να σας ζητήσουμε μία διά ζώσης συνάντηση μαζί σας για πολύ σοβαρά θέματα που εκκρεμούν και αφορούν χιλιάδες μέλη μας συνταξιούχους από τους 30.000 μέλη και πλέον που εκπροσωπούμε και που μόνο με την δική σας παρέμβαση και εντολή θα μπορούσαν να διευθετηθούν ώστε  να ανακουφισθούν χιλιάδες μέλη μας.

Πιο συγκεκριμένα η διά ζώσης συνάντησή μας αφορά:

  1. Την μη Χορήγηση μέχρι σήμερα των  αναδρομικών από τους διορθωτικούς επανυπολογισμούς  του Ν. 4387/16 για 6.500 περίπου συναδέλφους μας και που αφορά το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως τον Μάρτιο του 2021  που έγινε  ο σωστός επανυπολογισμός και για 600 συναδέλφους μας που αφορά το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως τον Ιούλιο του 2022.
  2. Την μη χορήγηση αναδρομικών αναπηρικών επιδομάτων και συντάξεων δικαιοδόχων τέκνων για θανόντα γονέα για χρονικά διαστήματα μετά το 2019.
  3. Την προβληματική και δυσχερή από έλλειψη προσωπικού λειτουργία του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ σε συνδυασμό με την κατάργηση του Τμήματος Πληρωμών που λόγω αυτής της κατάργησης ταλαιπωρούνται και δεν εξυπηρετούνται εκατοντάδες συνάδελφοι μας από τα τοπικά υποκαταστήματα του eΕΦΚΑ και ταυτόχρονα παραμένουν σε εκκρεμότητα προς τακτοποίηση παρά πολλές υποθέσεις στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, που διεξοδικά και αναλυτικά θα σας τις παρουσιάσουμε στην συνάντησή μας.

Ελπίζουμε και προσδοκούμε με την διά ζώσης συνάντηση μαζί σας να προωθηθούν και να δοθούν λύσεις στα ανωτέρω προβλήματα που εκκρεμούν δύο και πλέον χρόνια και συσσωρεύουν πολλά παράπονα και διαμαρτυρίες χιλιάδων συναδέλφων μας από την καθημερινή ταλαιπωρία τους.

One thought on “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.