Αίτημα – Τροπολογία για το τ. ΤΕΑΠ – ΟΤΕ

Αρ.Πρωτ.:  22411 /Φ9  — Αθήνα: 17-10-2023

Προς:  Μέλη Δ. Συμβουλίου

             Περιφερειακά Τμήματα Π.Σ.Σ.Τ.Ο – ΟΤΕ

Θέμα:  Αίτημα – Τροπολογία για το τ. ΤΕΑΠ – ΟΤΕ

Συνάδελφοι,

Ενόψει του ΝΕΟΥ “μίνι” Ασφαλιστικού της Κυβέρνησης, ο Σύλλογός μας επανήλθε και απέστειλε εκ νέου το αίτημά μας – τροπολογία – για την Επικουρική Ασφάλιση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία απαιτούμε:

  • Να συμπεριληφθεί διάταξη – τροπολογία – με την οποία να εξομοιώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της Επικουρικής Σύνταξης των Συναδέλφων μας ασφαλισμένων στο τ. ΤΕΑΠ – ΟΤΕ με αυτές του τ. ΙΚΑ – ΤΕΑΜ.

Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι, η υπόσχεση – δέσμευση του αρμόδιου Υφ/ργου κυρίου Τσακλόγλου το 2021 (όταν είχε προωθηθεί η ίδια τροπολογία), ότι το επόμενο διάστημα  – στον επόμενο Νόμο – θα συμπεριληφθεί και θα ικανοποιηθεί το ανωτέρω λογικό και δίκαιο αίτημα μας, τώρα θα γίνει πράξη.

Παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη αυτού του σοβαρού αιτήματος μας, ενημερώνουμε όλα τα κόμματα της Βουλής και όλους τους βουλευτές της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής, ώστε να πετύχουμε την αποδοχή – την ψήφιση – και την λύση αυτού του – προβλήματος – αιτήματος, που αφορά χιλιάδες Συναδέλφους μέλη μας.

Συνημμένα: Το πλήρες το κείμενο με τη σχετική τροπολογία καθώς και η αιτιολογική έκθεση, όπως ακριβώς απεστάλησαν στο Υπουργείο Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τον νόμο 4075/2012 εκχώρησε ενοποίηση των φορέων επικουρικής ασφάλισης σε ένα ενιαίο φορέα το ΕΤΕΑΕΠ. Έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν καταρτίστηκε γι’ αυτόν τον ενιαίο φορέα ένας ενιαίος Κανονισμός Παροχών, που θα εξομοίωνε, όπως έπρεπε να συμβαίνει, τις προϋποθέσεις χορήγησης των επικουρικών συντάξεων. Κάθε επομένως πρώην φορέας εξακολουθεί να διατηρεί ίδιες διατάξεις για την χορήγηση σύνταξης με αποτέλεσμα άνευ λόγου να παρατηρείται πανσπερμία στις επί μέρους ρυθμίσεις που δημιουργεί τεράστια σύγχυση και στους ασφαλισμένους και στον Ενιαίο Ασφαλιστικό Φορέα ο οποίος πλέον έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.

Με την διάταξη που ισχύει μέχρι σήμερα οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ λαμβάνουν επικουρική σύνταξη εφ’ όσον συνταξιοδοτηθούν από τον φορέα κύριας ασφάλισης και συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις όπου κάθε φορά ισχύουν για συνταξιοδότηση από το ΤΑΠ-ΟΤΕ. Με δεδομένο όμως ότι το Ταμείο Αρωγής ξεκίνησε την λειτουργία του την 01-01-1986 οι περισσότεροι ασφαλισμένοι του  παρ’ ότι συμπληρώνουν προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από κύρια σύνταξη (ΤΑΠ-ΟΤΕ) προφανώς όμως δεν έχουν δυνατότητα συμπλήρωσης των αντίστοιχων προϋποθέσεων για χορήγηση επικουρικής σύνταξης με αποτέλεσμα να λαμβάνουν την επικουρική σύνταξη με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, δηλαδή αρκετά μεταγενέστερα αφότου λαμβάνουν την κύρια σύνταξη. Ο σκοπός όμως θέσπισης των επικουρικών συντάξεων ήταν ακριβώς η απονομή μίας πρόσθετης αναπλήρωσης του εισοδήματος το οποίο στερείται ο ασφαλισμένος λόγω της επαλήθευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Κι αυτό βεβαίως έχει έννοια όταν συμπορεύεται με την χορήγηση της κύριας σύνταξης, που αναμφίβολα δεν επιτυγχάνεται στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ.

Με την προτεινόμενη διάταξη εν πολλοίς θα επιτευχθεί η ταυτόχρονη χορήγηση κύριας και επικουρικής σύνταξης στην κατηγορία ασφαλισμένων που προαναφέρθηκε κάτι που οπωσδήποτε συνιστά αποκατάσταση κοινωνικοασφαλιστικής δυσλειτουργίας. Άλλωστε οι προϋποθέσεις που ορίζονται για την χορήγηση επικουρικής σύνταξης είναι αυτές που ισχύουν για την πλειονότητα των επικουρικά ασφαλισμένων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 ν. 997/1979 (ασφαλισμένος τον τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μετέπειτα ΕΤΕΑΜ κ.λ.π), προς την οποία θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν και οι λοιπές διαφορετικές επιμέρους ρυθμίσεις των τέως επικουρικών φορέων. Πέραν δε αυτού η προτεινόμενη ρύθμιση ταυτίζεται με την ρύθμιση χορήγησης επικουρικής σύνταξης που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για το Ταμείο Κεφαλοποιητικής Επικουρικής Ασφάλισης που θα ισχύει για όλους τους νέους ασφαλισμένους.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝH ΤΡΟΠΟΛΟΓIA

Το άρθρο 1 του Π.Δ 35/1988 (ΦΕΚ) τροποποιείται ως ακολούθως:

‘’ Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ δικαιούνται επικουρικής σύνταξης εάν συνταξιοδοτηθούν από τον Φορέα Κύριας Ασφάλισης και συμπληρώνουν συνολικά δέκα πέντε έτη ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης’’.

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 1 του Ν.997/1979)