ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΠΥΥ για ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται νέα χρονικά όρια, για την κάλυψη – αποζημίωση – των μικροβιολογικών εξετάσεων των ασφαλισμένων ως εξής:

Για τον ίδιο ΑΜΚΑ ασφαλισμένου επιτρέπεται η συνταγογράφηση και εκτέλεση της ίδιας εξέτασης μια φορά εντός διαστήματος 20 ημερών.
Για τις κάτωθι εξετάσεις, το ανωτέρω χρονικό διάστημα διαμορφώνεται ως εξής:

Ανά τέσσερις (4) ημέρες:

– Γενική Αίματος – Χολερυθρίνη – CPK, CPK-MB – Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο) – Σάκχαρο – Ουρία – Κρεατινίνη – Αμυλάση – ΙNR, PT,PTT – Β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη – Γενική Ούρων – CRP ποσοτικό – Ακτινογραφίες ανά όργανο με πάθηση – Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για μαλακό έλκος, για Nicolas Favre, για τριχομονάδες, για μύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά παραγγελία

Ανά εξήντα (60) ημέρες:

– Βιταμίνη Β12 – Προσδιορισμός Φυλλικού Οξέος – Χοληστερόλη (CHL) – Xoληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HD-CHOLESTEROL) – Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) – Τριγλυκερίδια αίματος.

Ανά ενενήντα (90) ημέρες:

– Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c).

Εξαιρούνται: ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (icd10: E10 – ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης), η Κύηση (icd10: Z32, Z32.1) και ο Διαβήτης Κύησης (icd10: 0.24, 024.0, 024.1, 024.2, 024.3, 024.4, 024.9).

Ανά έξι (6) μήνες:

– ΟΛΙΚΗ 25 (ΟΗ) ΒΙΤΑΜΙΝΗ D – 1,25 Διυδροξυ – Βιταμίνη D3 ορού (1,25 (ΟΗ)2D3) – Ομοκυστεΐνη. v.

Ανά έτος:

– Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνης α (LPa) – Αντι-θυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Αnti-TG) – Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (Αnti-TPO) – Ελεύθερη τριωδιοθυρονίνη (FT3).

Η συνταγογράφηση κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ορισθεισών χρονικών περιόδων επιτρέπεται, όμως σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται παραπεμπτικό με την ένδειξη «Δεν αποζημιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε Ιδιώτη Πάροχο», οπότε και θα πρέπει να εκτελεστεί «μόνο σε δημόσια δομή».

Επίσης, μετονομάζεται η κατηγορία ιατρικής εξέτασης από «Γονιδιακές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού» σε «Γενετικές εξετάσεις κληρονομούμενου καρκίνου».

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας έχει ζητήσει επανειλημμένα αλλά και τώρα μέσω της ΑΓΣΣΕ, συμμετοχή εκπροσώπου των Συνταξιούχων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, στο οποίο παίρνονται αποφάσεις ( όπως η ανωτέρω) που αφορούν καθοριστικά τους Ασφαλισμένους και κυρίως τους Συνταξιούχους, ώστε να έχουμε λόγο, για να ακουστούν οι προτάσεις μας, και να διασφαλισθούν τα δικαιώματά μας!

Η απαίτηση και η διεκδίκησή μας,  για τη βελτίωση των Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, είναι έντονη και δίκαιη , γιατί έχει πληρωθεί και πληρώνεται ακριβά από τους ασφαλισμένους ,Εργαζόμενους και Συνταξιούχους !