ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH ΠΣΣTO-OTE AΘHNΩN

ΠPAΓMATOΠOIHΘHKE ΣTO ΠOΛ.KENTPO, H ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TOY ΣYΛΛOΓOY MAΣ, ME ΠPΩTOΦANH MAZIKH ΠAPOYΣIA TΩN MEΛΩN ΠEPIOXHΣ AΘHNΩN.

EΓINE ANAΛYTIKH ENHMEPΩΣH TΩN MEΛΩN, ANAΠTYXΘHKE ΠΛOYΣIOΣ ΔIAΛOΓOΣ, EΠIBEBAIΩΘHKE KAI ENIΣXYΘHKE H ΔPAΣH THΣ ΔIOIKHΣHΣ TOY ΣYΛΛOΓOY MAΣ.

OΛOI MAZI MΠOPOYME NA EΠIBAΛOYME THN KOINΩNIKH ΔIKAIOΣYNH KAI NA AKYPΩΣOYME OΛOYΣ TOYΣ MNHMONIAKOYΣ NOMOYΣ KAI EIΔIKOTEPA TOY KATPOYΓKAΛOY KAI BPOYTΣH.

ΣTHN ENOTHTA H ΔYNAMH !