ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αρ. Πρωτ: 219449  — Αθήνα:  17/03/2023

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

 

Ξεκίνησε η προκαταβολή των καθυστερημένων επικουρικών Συντάξεων για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τον ΙΟΥΛΙΟ του 2022, και πληρούν όλες της προϋποθέσεις άμεσης χορήγησης Επικουρικής Σύνταξης.

Η προκαταβολή είναι 100€ ανά μήνα καθυστέρησης, από την ημερομηνία κατάθεσης της απόφασης ΚΥΡΙΑΣ Σύνταξης. Αν κάποιοι Συνάδελφοι δεν είδαν αυτή την προκαταβολή μπορούν να μπουν στην σελίδα του ΕΦΚΑ 

www.efka.gov.gr/prokatavoliepik

για να ενημερωθούν για τον λόγω της μη προκαταβολής.

Ο Σύλλογος μας παρακολουθεί και παρεμβαίνει για την σωστή και έγκαιρη καταβολή των Επικουρικών μας Συντάξεων που καθυστερούν αδικαιολόγητα και απαράδεκτα, και θα έπρεπε να φθάσει η προεκλογική περίοδος, για να δοθεί αυτή η μειωμένη προκαταβολή !