ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS και έχοντας διαθέσιμο το ΑΜΚΑ .     

Από 1/1/2019 υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ενημερωτικών σημειωμάτων κυρίας σύνταξης και από 01/01/2020 κυρίας και επικουρικής.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ TAXIS-NET