ΕΞΩΔΙΚΗ NEA ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ προς τον Δ/τή του e-EΦΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Σύλλογος μας, συνεχίζει και εντείνει  την πίεση  -απαίτηση- και ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ όλων των εκκρεμών Συνταξιοδοτικών αιτημάτων μας τα οποία το Υπουργείο Εργασίας και ο eΕΦΚΑ  συνεχίζουν να καθυστερούν ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ και ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ.

Για αυτό το λόγο, απεστάλλει και νεότερη ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  προς τον Διοικητή του eΕΦΚΑ κ. Δουφεξή στις 6/5/2022, με την οποία επισημαίνουμε την απόφασή μας, να διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο και δικαστικό τρόπο τα αναφερόμενα αιτήματά μας , αν δεν υλοποιηθούν στο αμμέσως επόμενο διάστημα.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Του Συλλόγου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βερανζέρου  αρ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Κον Παναγιώτη Δουφεξή, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 22 και προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του e- ΕΦΚΑ

…………………………………………

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά, αξιότιμα μέλη του Δ. Σ. e-ΕΦΚΑ,

 

Με το τέλος του Απριλίου του 2022 συμπληρώνονται τρία χρόνια και τέσσερεις μήνες από την 01/01/2019 που είναι η έναρξη εφαρμογής του επανυπολογισμού των Συντάξεων μας, βάσει του Ν. 4387/16  (Ν. Κατρούγκαλου) όταν από την πρώτη δυνατότητα ανάγνωσης των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων τον Οκτώβριο του 2019 διαπιστώθηκαν πλήθος λαθών, παραλείψεων και στρεβλώσεων με συνέπεια, να έχουν επιφέρει μικρότερες , λανθασμένες και μειωμένες συντάξεις με μεγάλη οικονομική ζημία σε χιλιάδες συναδέλφους μας. Όλα αυτά τα λάθη καθ’ όλη την προηγούμενη περίοδο με υπομνήματα, με e-mails και με συνεχείς και επανειλημμένες παρεμβάσεις μας στο ταμείο μας, το τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, στην ΗΔΙΚΑ και μέσω αυτής στην “Ανάδοχο” Ιδιωτική Εταιρία, που διαχειρίζεται την διαδικασία του επανυπολογισμού, αναδείξαμε, αναλύσαμε και τεκμηριώσαμε την αλήθεια και τη βεβαιότητα των ισχυρισμών μας, ως προς τους λανθασμένους επανυπολογισμούς, με αποκορύφωμα την εξώδικο διαμαρτυρία μας, που επιδόθηκε τον Οκτώβριο του 2020 στο προηγούμενο Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κον Χάλαρη Χρήστο. Επιπροσθέτως, την αλήθεια των τεκμηριωμένων ισχυρισμών μας είχε επιβεβαιώσει και η Αρμόδια Νομική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ προς τις υπηρεσίες σας που διαχειρίζονται τα θέματά μας.

Έτσι 40 μήνες μετά, αναλυτικά, τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα, έχουμε:

 1. Από τον Φεβρουάριο του 2021, για περισσότερους από 2.000 περίπου Συναδέλφους μας που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2012 μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4387/16 με την καθοριστική συμβολή του τότε αειμνήστου Διευθυντή της Ε’ Δ/νσης του e-ΕΦΚΑ (Κ. Καραγιαννάκη), στην οποία Δ/νση υπάγεται και το τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, έγινε ο διορθωτικός και σωστός επανυπολογισμός για τους ανωτέρω συναδέλφους μας (υπενθυμίζουμε ότι, στον αρχικό επανυπολογισμό οι εισφορές τους είχαν υπολογισθεί με 30,6% και όχι με το 36% που ήταν και το σωστό).

Για όλους αυτούς τους συναδέλφους μας μέχρι και σήμερα δεν τους έχουν αποδοθεί τα αναδρομικά που τους αναλογούν από 1/1/2019 μέχρι και 31/1/2021.

 

 1. Από τον Απρίλιο του 2021 για περισσότερους από 5000 συναδέλφους μας που συνταξιοδοτήθηκαν από τον ΟΤΕ με την εθελούσια του 2006 και μετά και για τους οποίους ο ΟΤΕ τους αναγνώρισε και τους πλήρωσε πλασματικά χρόνια με εισφορές 36%, για την άμεση συνταξιοδότησή τους, έγινε ο διορθωτικός επανυπολογισμός για τους ανωτέρω συναδέλφους μας, με το σωστό υπολογισμό των εισφορών τους. (Υπενθυμίζουμε ότι, στον αρχικό επανυπολογισμό οι εισφορές για τα πλασματικά χρόνια είχαν υπολογισθεί με 20% ενώ ο ΟΤΕ πλήρωσε με 36%).

Για τους παραπάνω 5000 και πλέον συναδέλφους μας δεν τους έχουν αποδοθεί τα αναδρομικά που τους αναλογούν από 1/1/2019 μέχρι και 31/3/2021.

 

 1. Εκκρεμεί ακόμη μέχρι σήμερα, ο σωστός διορθωτικός επανυπολογισμός για 600 συναδέλφους μας της εθελουσίας του 2009 από την ΗΔΙΚΑ και την Ανάδοχο Εταιρία των εισφορών των πλασματικών χρόνων που πλήρωσε και εξαγόρασε ο ΟΤΕ για την άμεση συνταξιοδότηση τους, αφού μέχρι σήμερα από 1/1/2019 οι εισφορές των πλασματικών των χρόνων, επανυπολογίσθηκαν με 20% παρ’ ότι ο ΟΤΕ κατέβαλε στο ΤΑΠ – ΟΤΕ το 36% αυτών των εισφορών.

Έτσι εκκρεμούν για τους ανωτέρω 600 συναδέλφους μας τα αναδρομικά που αναλογούν από 1/1/2019 μέχρι την ημέρα που θα προκύψει ο σωστός επανυπολογισμός στη σύνταξη τους. (Υπενθυμίζεται ότι, το αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή για τους ανωτέρω συναδέλφους, έχει επιδοθεί στην ΗΔΙΚΑ και την Ανάδοχο Εταιρία μέσω του Ταμείου το τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ από τον Μαιο του 2021 και τους ξαναδόθηκε αντίγραφο πριν λίγες μέρες, για δεύτερη φορά).

 

 1. Για πολλούς συναδέλφους μας που συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Ν. 4387/16 και είχαν εξασφαλίσει με δικαστικές κυρίως αποφάσεις ανακαθορισμό της σύνταξής τους, κατά τον επανυπολογισμό που έγινε το 2019, ο συντάξιμος μισθός τους δεν προέκυψε από τη νέα ανακαθορισμένη σύνταξή τους αλλά από τα στοιχεία της παλιάς σύνταξής τους. Όσοι δε από τους ανωτέρω συναδέλφους, συνταξιοδοτήθηκαν με την εθελουσία του ΟΤΕ την περίοδο 2006 – 2009 και εξαγόρασε γι’ αυτούς ο ΟΤΕ πλασματικά χρόνια, πληρώνοντας συντάξεις και εισφορές με 36% γι’ αυτά τα χρόνια, οι εισφορές τους κατά τον επανυπολογισμό δεν υπολογίσθηκαν με τις εισφορές του 36% αλλά με το 20% των εισφορών, που είναι λάθος υπολογισμός και σε βάρος των συναδέλφων.

Εκκρεμούν έτσι γι΄αυτούς τους συναδέλφους μας τα αναδρομικά που αναλογούν από 1/1/2019 μέχρι την ημέρα που που θα χορηγείται η σύνταξη τους με τον σωστό επανυπολογισμό και τον σωστό συντάξιμο μισθό.

 

 1. Για όλους τους ανωτέρω συναδέλφους των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, που τον Οκτώβριο του 2021 έγινε η εφαρμογή του επανυπολογισμού των διατάξεων του Ν. 4670/20 (Ν. Βρούτση) και η χορήγηση των αντίστοιχων αναδρομικών από 1/10/2019, έγινε με βάση τα δεδομένα του λανθασμένου επανυπολογισμού του 2019 και όχι του ορθού επανυπολογισμού, με τον οποίο πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά αφορούν επανυπολογισμούς του Ν. 4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) και πρέπει να προηγηθεί ο σωστός επανυπολογισμός για όλους τους ανωτέρω συναδέλφους, με έναρξη εφαρμογής την 1/1/2019 και εν συνεχεία να επαναληφθεί η εφαρμογή του Ν. Βρούτση με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης.

Έτσι εκκρεμούν τα προκύπτοντα αναδρομικά των συναδέλφων των ανωτέρω παραγράφων 1, 2, 3 και 4 από το διορθωτικό επανυπολογισμό του Ν. Κατρούγκαλου και ότι συμπληρωματικά αναδρομικά προκύψουν από την εν συνεχεία σωστή εφαρμογή του Ν. Βρούτση.

 

 1. Για εκατοντάδες συναδέλφους μας που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το Ν. 4387/16 εκκρεμούν σήμερα στο Ταμείο μας το τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, οι αιτήσεις τους που έχουν καταθέσει τα τελευταία χρόνια για προσμέτρηση στον επανυπολογισμό της σύνταξης από διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μας, που έχουν καταβάλει κανονικά τις εισφορές τους σε άλλα Ταμεία όπου ήταν τότε ασφαλισμένοι, είχαν εξασφαλίσει κατά τη συνταξιοδότησή τους στο ΤΑΠ – ΟΤΕ το προβλεπόμενο ανώτατο ποσοστό σύνταξης (80%), χωρίς να χρειάζεται να προσμετρηθούν αυτά τα επιπλέον χρόνια ασφάλισης, για τα οποία όπως προ είπαμε, είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές.

Με την ψήφιση του Ν. 4387/16 και την “πρωτόγνωρη” για τα παγκόσμια Ασφαλιστικά χρονικά, διάταξη του Νόμου να γίνει ο επανυπολογισμός της σύνταξης και στους ήδη συνταξιούχους, τότε προέκυψε , όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν 10, 20 ή 30 και πλέον χρόνια, όχι μόνο να τους καταδικάζει με τη μεγάλη θετική προσωπική διαφορά, που τους βγάζει ώστε να μένουν χωρίς καμία αύξηση στην υπόλοιπη ζωή τους, αλλά ταυτόχρονα τους αδικεί κατάφωρα, αφού δεν τους προσμετρούν  κατά τον επανυπολογισμό, όλα τα χρόνια ασφάλισης με τις βεβαιωμένες εισφορές τους που κατέβαλαν σε άλλα Ταμεία στο Ασφαλιστικό Σύστημα της χώρας μας.

Η μονότονη δικαιολογία που προβάλλεται από τους αρμόδιους είναι ότι δεν προχωράει αυτή η τακτοποίηση από το Ταμείο, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα η λογισμική φόρμα από την “Ανάδοχο Εταιρία” και την ΗΔΙΚΑ δεν είναι σοβαρή και δεν επιδέχεται, μετά από τόσο καιρό, καμίας κατανόησης και ανοχής. Αναμένουμε την άμεση παρέμβασή σας για να δημιουργηθεί επιτέλους αυτή η “περίφημη” λογισμική φόρμα και να ικανοποιηθεί έτσι το δικαιο αίτημα των συναδέλφων, που τόσο αδικούνται με την αλλαγή των όρων της συνταξιοδότησης τους και τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ύστερα από πολλά χρόνια συνταξιούχοι.

 

 1. Από το 2020 και μετά έχει σταματήσει η επεξεργασία και η επανεξέταση των αιτήσεων Ανάκλησης Αποφάσεων Σύνταξης που έχουν υποβάλει συνάδελφοί μας, ώστε να επανυπολογισθεί η σύνταξή τους με τις διατάξεις του Ν. 4387/16.

Ζητούμε άμεσα την επανεκκίνηση της επεξεργασίας των εκκρεμών αιτημάτων ανάκλησης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, ώστε σταδιακά να διεκπεραιωθούν στο σύνολό τους όλες εντός του έτους.

 

 1. Εδώ και δύο σχεδόν χρόνια σε κάποια ορφανά τέκνα συναδέλφων μας, που ο θάνατός αυτών των συναδέλφων ήταν πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/16,
  δεν τους επαναχορηγείται η δικαιούμενη πενιχρή σύνταξη τους παρ’ όλο που έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σπουδών και τα οποία δικαιούνται τη σύνταξη μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, με την έωλη δικαιολογία ότι η μηχανογραφική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ
  δεν έχει δημιουργήσει ακόμη τη νέα λογισμική φόρμα. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για άλλη χρονική καθυστέρηση.

Κύριε Διοικητά,

Σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας όσα παραπάνω αναλυτικά σας περιγράφουμε και στα πλαίσια του αξιώματος και των καθηκόντων σας, να ενεργήσετε ώστε οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της αρμοδιότητας σας να ασχοληθούν άμεσα τόσο με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμη από τα αναδρομικά και τους διορθωτικούς επανυπολογισμούς των Ν. 4387/16 και Ν. 4670/20 όσο και για τα άλλα εκκρεμή αιτήματα που περιγράφονται στο παρόν εξώδικο.

Παρά τα επανειλημμένα έγγραφα και προφορικά αιτήματα για συνάντηση μαζί σας τους προηγούμενους μήνες, δεν πραγματοποιήθηκε. Με την ευκαιρία του επίσημου αυτού υπομνήματος μας, ανανεώνουμε και επαναφέρουμε το αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας όπου, θα σας εκθέσουμε και θα σας τεκμηριώσουμε δια ζώσης, με την αμεσότητα του προφορικού λόγου αναλυτικά, τόσο τα παραπάνω εκκρεμή προβλήματα, όσο και άλλα επίκαιρα εκκρεμή θέματα που παραμένουν ακόμα άλυτα.

Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι, ο Σύλλογος μας των 30.000 και πλέον εγγεγραμμένων μελών του, θα υπερασπισθεί με κάθε νόμιμο τρόπο τόσο συνδικαλιστικά και εξωδικαστικά, όσο και με την προσφυγή στο τέλος σε ένδικα μέσα, την επίλυση των ανωτέρω εκκρεμών προβλημάτων, αν και τώρα δεν προκύψουν λύσεις στων τόσων μηνών λιμνάζοντα θέματα μας, που πλήττουν ευθέως τα δικαιώματα και τα εισοδήματα χιλιάδων μελών μας

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο