ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ

         Αρ. Πρωτ: 20625/Φ1  / Αθήνα:  29/04/2022

Προς:      Τον Διοικητή e-ΕΦΚΑ 

                 Κον Δουφεξή Παναγιώτη

Κοινοποίηση:   1. Τον Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ

                                Κον Χουρδάκη Νικόλαο

                            2. Την Γεν. Δ/ ντρια Απονομών Συντάξεων e-ΕΦΚΑ

                                 Κα Νιαρχάκου Ελένη

Θέμα :  Τα τεράστια λειτουργικά προβλήματα που έχουν προκύψει από τη διάλυση του τμήματος πληρωμών του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ και η μεγάλη ταλαιπωρία των συναδέλφων μας συνταξιούχων μετά και την αναίτια κατάργηση της ομάδας εργασίας, που συστάθηκε με απόφαση του τ. Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

Κύριε Διοικητά,

Πριν ένα χρόνο είχε αποφασισθεί η διάλυση του τμήματος πληρωμών του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στα τοπικά Τμήματα Πληρωμών των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ). Εκείνη την περίοδο, τόσο με εμπεριστατωμένο υπόμνημά μας (Αρ. Πρωτ. 19474/Φ1, 2/3/21) όσο και με την απευθείας επικοινωνία με τον τότε Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, εξηγήσαμε και τεκμηριώσαμε τα προβλήματα που θα προκύψουν από αυτή την απόφαση και την ταλαιπωρία που θα υποστούν οι συνάδελφοι μας, χωρίς να λύνουν το πρόβλημά τους.

Ο τότε Διοικητής, ο Κος Χάλαρης κατανόησε πλήρως την βασιμότητα των επιχειρημάτων και των προβληματισμών μας που παρουσιάσαμε και με απόφαση δική του διατήρησε δύο (2) από τις πέντε μονάδες του τμήματος πληρωμών ως ομάδα εργασίας αορίστου χρόνου στο χώρο του ΤΑΠ – ΟΤΕ για να διαχειρίζονται όλα τα προκύπτοντα προβλήματα του τ. τμήματος πληρωμών. Στις αρχές του νέου έτους με “προφορική εντολή” της Γεν. Δ/ντριας Οικονομικών, ακυρώθηκε η απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και η Ομάδα Εργασίας διέκοψε τη λειτουργία της. ΟΙ δύο έμπειροι υπάλληλοι που ήταν στο τ. τμήμα πληρωμών μετακινήθηκαν, με την μεν Κα Σωτηροπούλου Σπυριδούλα στην Πατησίων 12 (Δ/ντρια η Κα Τσόγκα) με αντικείμενο τις πληρωμές του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ και τη δε Κα Παπαθανασίου Αννέτα στην Αγ. Κωνσταντίνου 8 (Δ/ντης ο Κος Κόρμπος).

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας των δύο υπαλλήλων των Πληρωμών στο Ταμείο (ΤΑΠ – ΟΤΕ), αποδείχθηκε πόσο πολύτιμη και αναντικατάστατη ήταν η προσφορά της ομάδας αυτής στο πλήθος των προβλημάτων που προέκυψαν από την αποτυχημένη και αναθεωρημένη σήμερα μεταφορά των αρμοδιοτήτων του τμήματος πληρωμών στα τοπικά υποκαταστήματα.

Έτσι οι δύο υπάλληλοι:

  1. Υποστήριξαν το έργο του Τμήματος Απονομών του ΤΑΠ – ΟΤΕ ως προς την προεργασία της έκδοσης των Συνταξιοδοτικών Αποφάσεων και την εύρεση χρεωστικών πληρωμών και την ενεργοποίηση των οφειλών. Με την προφορική παύση της λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας και την απομάκρυνση των δυο υπαλλήλων από το χώρο του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ στην Αγ. Κων/νου 16, διαπιστώνεται η πρόσθετη καθυστέρηση τριών (3) και πλέον μηνών εκκαθάρισης συνταξιοδοτικών θεμάτων στα οποία απαιτείται και η πληροφόρηση αρμοδιότητας των Πληρωμών. Και τούτο προκύπτει διότι το αρχείο και οι φάκελοι των συνταξιούχων, έχουν παραμείνει στη Αγ. Κων/νου 16 και για οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει ο φάκελος να αποστέλλεται στην Πατησίων 12 προς έλεγχο από την αρμόδια υπάλληλο.
  1. Δεν υπάρχει σήμερα απάντηση ποιος διαχειρίζεται τις χορηγήσεις, παρατάσεις και διακοπές των οικογενειακών επιδομάτων συζύγου και τέκνων, τις παρατάσεις συντάξεων αναπηρίας, τις διακοπές συντάξεων λόγω θανάτου και τις επαναχορηγήσεις συντάξεων χηρείας στην τριετία. Υπενθυμίζουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας με τον επανυπολογισμό του Ν. 4387, έχουν θετική προσωπική διαφορά και για τον λόγο αυτό ακολουθούν το μισθολόγιο με τον παλιό τρόπο επανυπολογισμού και στον οποίο παραμένουν σε ισχύ, όλα τα παραπάνω επιδόματα.
  1. Με την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πληρωμών του ΤΑΠ – ΟΤΕ στα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ δεν υπάρχουν γνώστες του αντικειμένου των πληρωμών του ΤΑΠ – ΟΤΕ για να ενημερώσουν τους συναδέλφους μας, με ότι απορίες παράπονα ή διαμαρτυρίες έχουν σε σχέση με τη χορήγηση της σύνταξής τους, τις ενστάσεις τους για επανέλεγχο του επανυπολογισμού των συντάξεών τους, τα αιτήματα ανακλητικών πράξεων, την υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων, κλπ.
  1. Δεν εξυπηρετείται κανένας συνάδελφός μας στα τοπικά υποκαταστήματα ως προς τη διαχείριση των κρατήσεων δόσεων ή χρεών μέσω της σύνταξής τους, δεν τους χορηγείται βεβαίωση διακοπής επιδόματος τέκνου για τον Λογαριασμό Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ κ.λ.π. Επιπλέον η Κα Παπαθανασίου Αννέτα ασκούσε τα καθήκοντα γραμματέως της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ και λόγω της άριστης γνώσης του αντικειμένου των πληρωμών, παρείχε οποιαδήποτε πληροφόρηση από το λογισμικό Αρχείο Πληρωμών ΤΑΠ – ΟΤΕ προς την Πρόεδρο και τα μέλη της Τ. Δ. Ε.

Κύριε Διοικητά,

Οι 65.000 περίπου συνταξιούχοι του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ δεν εξυπηρετούνται ούτε από τα τοπικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, ούτε από το παλιό τους Ταμείο το τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ και ταλαιπωρούνται χωρίς να βρίσκουν πουθενά απάντηση στα προβλήματά τους .

Στην παρούσα διαμορφωμένη κατάσταση η μόνη λύση που θα απαντήσει και θα λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των πληρωμών του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ είναι να επανέλθουν στο τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, έστω και με τη δομή της Ομάδας Εργασίας όπως προυπήρχαν οι δυο υπηρεσιακές μονάδες στις πληρωμές, ήτοι η Κα Σωτηροπούλου Σπυριδούλα και η Κα Παπαθανασίου Αννέτα.

Για μεν την Κα Σωτηροπούλου με το έργο που ασχολείται σήμερα στην Πατησίων 12, δηλαδή το αντικείμενο πληρωμών του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ θα ασχολείται με το ίδιο έργο και στην έδρα του Ταμείου, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρονται οι φάκελοι στην Πατησίων 12 και να προκύπτει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση, στην έκδοση των συντάξεων.

Για δε την ΚαΠαπαθανασίου απαιτείται άμεσα η μετακίνηση της στο Δ’ Τμήμα Απονομής της Ε’ Δ/νσης απονομής του ΕΦΚΑ δηλαδή, στο τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ στην Αγ. Κων/νου 16, προκειμένου να υποστηριχθεί τόσο το έργο της απονομής των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και των άλλων δράσεων του τ. τμήματος πληρωμών του ΤΑΠ – ΟΤΕ, που έχουν τελματώσει εδώ και πολύ καιρό, όσο και στην συνέχιση της ως Γραμματέα της Τ. Δ. Ε. Σας θυμίζουμε μόνο ότι το τμήμα πληρωμών πριν την διάλυση του αποτελείτο από πέντε μονάδες και τώρα σας ζητάμε δύο μονάδες που θα αναλάβουν τις εργασίες από τις επιστροφές όλου του έργου από όλα τα τοπικά υποκαταστήματα.

Κύριε Διοικητά ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπίσετε με την προσήκουσα κατανόηση και αποφασιστικότητα αυτό το σοβαρό πρόβλημα που ενυπάρχει στις πληρωμές του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, για να σταματήσει η ταλαιπωρία και η απόγνωση των χιλιάδων συναδέλφων μας συνταξιούχων.