Μεταβιβάσεις Κύριων Συντάξεων – Συντάξεις χηρείας

Αρ.Πρωτ.:  20471/Φ9  –  Αθήνα:   29/3/2022

Προς: Περιφερειακά Τμήματα ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ

ΘΕΜΑ : Μεταβιβάσεις Κύριων Συντάξεων – Συντάξεις χηρείας.

Συνάδελφοι.

Το Προεδρείο του Συλλόγου μας, ελέγχοντας και παρακολουθώντας από κοντά όλα τα Συνταξιοδοτικά μας θέματα, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του eΕΦΚΑ, το εξής σοβαρό λάθος όσον αφορά τις ΝΕΕΣ συντάξεις χηρείας.

Συγκεκριμένα υπάρχει σοβαρή απόκλιση – «λάθος» των Συντάξεων χηρείας, στην εξής περίπτωση:

Όσες συντάξεις χηρείας, έχουν εκδοθεί ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, με υπογραφή του ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ, έχουν υπολογισθεί με λανθασμένο (μειωμένο τρόπο).

Όσες έχουν εκδοθεί   από το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ με «ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» έχουν υπολογισθεί με τον σωστό τρόπο, όπως προβλέπει η Νομοθεσία.

Στη περίπτωση λοιπόν, που η Σύνταξη χηρείας έχει εκδοθεί   μόνο ηλεκτρονικά, ΠΡΕΠΕΙ οι Συναδέλφισσες/φοι  να υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ» μαζί με την ηλεκτρονική απόφαση και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, Αγ. Κων/νου 16 Αθήνα τ.κ. 104 31, για να γίνει η σχετική διόρθωση της Σύνταξης χηρείας.

Υπενθυμίζουμε ότι αφορά τις περιπτώσεις   Συντάξεων χηρείας που :

α) Η Κύρια Σύνταξη του/της αποβιώσαντος είχε εκδοθεί – καταβληθεί πριν της 13/5/2016.

β) Η μεταβίβαση Σύνταξης χηρείας έγινε ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά και αφορά Συντάξεις που εκδόθηκαν από το 2021 και μετά.

Σε κάθε περίπτωση πριν υποβληθεί ή αποσταλεί η ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ, καλό είναι να γίνει επικοινωνία με το Περιφερειακό Τμήμα ή και με το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, για την επιβεβαίωση του λάθους υπολογισμού της σχετικής Συνταξιοδοτικής απόφασης.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε:

α) Την σχετική επιστολή του Συλλόγου μας προς τον Διοικητή του eΕΦΚΑ.

β) Το υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΗΣ προς το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ.