Ηλεκτρονικές Συντάξεις Χηρείας

Αρ.Πρωτ.:  20461/Φ1   Αθήνα: 23/3/2022

 

Προς : 1. Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη Κων/νο

             2. Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Τσακλόγλου Παναγιώτη

             3. Διοικητή eΕΦΚΑ κ. Δουφεξή Παναγιώτη

Κοιν:    1. Υποδιοικητή  eΕΦΚΑ κ. Χουρδάκη Νικόλαο

             2. ΗΔΙΚΑ Γεν. Δ/ντρια Απονομών Συντ. Κα Νιαρχάκου Ελένη

             3. Δ/ντρια Εκκαθ. & Πληρωμών Συντάξεων Κα Τσόγκα Αναστασία

             4. Ε’ Δ/νση eΕΦΚΑ (το Τμήμα Απον. Συντάξεων τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ)

 

Θέμα: Ηλεκτρονικές Συντάξεις Χηρείας στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και ο λανθασμένος υπολογισμός τους.

 

Κύριοι, Κυρίες.

 

Έχουμε διαπιστώσει με έκπληξη και με θλίψη το τελευταίο χρονικό διάστημα και σήμερα πλήρως επιβεβαιωμένο και διασταυρωμένο από και με τα υπηρεσιακά στελέχη της Ε’ Δ/νσης του eΕΦΚΑ, ότι σχεδόν όλες οι αποφάσεις μεταβίβασης χηρείας Κύριας Σύνταξης που εκδίδονται με ηλεκτρονικό τρόπο και υπογραφή του Διοικητή του eΕΦΚΑ είναι σχεδόν όλες λανθασμένες και απονέμουν στις χήρες-ους ποσό όχι στο 70% που πρέπει επί του μικτού καταβαλλομένου (προ φόρου) κατά την ημερομηνία του θανάτου του/της συζύγου του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αλλά πολύ μικρότερο και μειωμένο κατά εκατοντάδες ευρώ. Μόνον όσες εκδίδονται από το Ταμείο (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) και ελέγχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι σωστές και απονέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων, Ν.4387/16,Ν.4611/19 και Ν.4670/20.

Ο μαθηματικός τύπος για τον ηλεκτρονικό τρόπο υπολογισμού των κύριων συντάξεων χηρείας είναι σωστός μόνον για εκείνους τους συνταξιούχους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μετά την εφαρμογή του Ν.4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) δηλαδή όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί μετά την 13/5/2016 και εν συνεχεία, μεταγενέστερα απεβίωσαν.

Στην προκειμένη περίπτωση όλοι σχεδόν οι συνταξιούχοι που έχουν αποβιώσει  τους τελευταίους μήνες είχαν συνταξιοδοτηθεί πολύ πριν την εφαρμογή του Ν.4387/16 και πριν αποβιώσουν  είχαν υποστεί την σκληρή και βλαπτική διαδικασία του επανυπολογισμού και η τελική, σύνταξή τους είχε προσδιορισθεί βάσει της προσωπικής διαφοράς που πρέπει να ληφθεί υπόψη στον τελικό υπολογισμό της σύνταξης, γεγονός που με τον ηλεκτρονικό τρόπο υπολογισμού της σύνταξης χηρείας δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη και οδηγεί δυστυχώς σ’ αυτό το άδικο και κατά πολύ μειωμένο τελικό ποσό της σύνταξης χηρείας.

Σας υπενθυμίζουμε  ότι  στα  υπόλοιπα  Ταμεία  (π.χ. ΔΕΗ, ΤΑΥΠΣΟ,ΗΣΑΠ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ  κ.λ.π.) που συναποτελούν την   Ε’ Δ/νση του eΕΦΚΑ δεν εκδίδουν με ηλεκτρονικό τρόπο τις συντάξεις χηρείας.

Σας  καλούμε να προβείτε άμεσα στις δικές ενέργειες και συγκεκριμένα:

  1. Να σταματήσει άμεσα η έκδοση με ηλεκτρονικό τρόπο των συντάξεων χηρείας με τον συγκεκριμένο τύπο υπολογισμού που είναι λανθασμένος για το δικό μας Ταμείο (τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ).
  2. Να επανελεγχθούν από το Ταμείο μας (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) όλες οι αποφάσεις συνταξιοδότησης χηρείας που εκδόθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και δεν διασταυρώθηκαν με τα δικαιολογητικά, που στάλθηκαν στο Ταμείο και να επιστραφούν στις δικαιούχους τα δικαιούμενα ποσά που παρανόμως παρακρατήθηκαν από την ημέρα χορήγησης της σύνταξης τους.
  3. Όλες οι συντάξεις χηρείας εφ’ εξής να εκδίδονται από το Ταμείο μας (τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ) μέχρι  τότε που ο ηλεκτρονικός τρόπος υπολογισμού πάρει την σωστή μορφή του και θα εκδίδει με ορθό τρόπο τις Κύριες Συντάξεις Χηρείας.
  4. Μετά τον πλήρη αποδεκατισμό του Ταμείου μας από Προσωπικό πρέπει να επιστρέψουν οι έμπειρες και ικανές μονάδες που μετακινήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε άλλες υπηρεσίες για να μπορέσει   να λειτουργήσει στοιχειωδώς το Ταμείο ή να στελεχωθεί με άλλο έμπειρο και ικανό Προσωπικό.

Είμαστε στην διάθεσή σας να σας παρουσιάσουμε από κοντά όλα αυτά που πιο πάνω περιγράφουμε και με συγκεκριμένα στοιχεία να σας τα επιβεβαιώσουμε.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και παράλληλα την συνάντηση μαζί σας όπως κατ’ επανάληψη το έχουμε ζητήσει.

 

Με τιμή