ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ν.4670/20 (Ν. Βρούτση)

Αρ.Πρωτ.:  19668/Φ6  Αθήνα:  25-5-2021

 

 Προς: 1. Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων, κ. Χατζηδάκη Κωνσταντίνο

            2.Υφυπουργό Κοιν. Υποθέσεων, κ.Τσακλόγλου Παναγιώτη

             3.Διοικητή eΕΦΚΑ, κ. Χάλαρη Χρήστο

Κοιν:   1. Υποδιοικητή ΕΦΚΑ, κ. Κρητικό Ελευθέριο

            2.ΗΔΙΚΑ, Γεν. Δ/ντρια Απονομών Συντάξεων, κ. Νιαρχάκου Ελένη

 

Κύριοι,

Με το υπόμνημά μας αυτό επανερχόμαστε για να αναδείξουμε και να σας υπενθυμίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, μια τεράστια παράλειψη και μια μεγάλη αδικία που θα προκύψει αν στον συνολικό ασφαλιστικό χρόνο των συνταξιούχων που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν τον Ν.4387/16 δεν συμπεριληφθούν και τα χρόνια ασφάλισης με ένσημα που έχουν οι συνάδελφοι μας από διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση κατά τον επικείμενο επανυπολογισμό με τον Ν.4670/20 (Ν. Βρούτση).

Με διαδοχικά και επαναλαμβανόμενα υπομνήματά μας, όσο και με την εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας μας προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ ζητήσαμε να συμπεριληφθεί στον ολικό ασφαλιστικό χρόνο και ο χρόνος που έχει ο κάθε συνάδελφος μας από διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση και για την οποία έχουν παρακρατηθεί εισφορές και επιβεβαιώνονται με τα κατατιθέμενα ένσημα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, στις υπηρεσίες του τ.ΤΑΠ ΟΤΕ.

Πριν την ψήφιση και εφαρμογή του Ν.Κατρούγκαλου 4387/16, όλοι οι συνάδελφοί μας αυτοί είχαν εξασφαλίσει κατά την συνταξιοδότησή τους το προβλεπόμενο ανώτατο ποσοστό σύνταξης (80%) χωρίς να τους χρειάζονται επιπλέον αυτά τα χρόνια ασφάλισης.

Ο Νόμος όμως, ο 4387/16, λαμβάνει υπόψη του κατά τον επανυπολογισμό όλα τα χρόνια ασφάλισης και άφησε εκτός επανυπολογισμού όλους αυτούς τους συναδέλφους μας. Αυτοί είναι συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν 10, 20, 30 χρόνια και που τους καταδικάζει να έχουν όλοι τους μεγάλη θετική προσωπική διαφορά, δηλαδή να χρωστάνε σ’όλη τους τη ζωή, καταδικασμένοι να μην ελπίζουν σε καμία αύξηση στην υπόλοιπη ζωή τους.

Η μόνιμη δικαιολογία και απάντηση που υπάρχει στις διαμαρτυρίες μας από την ΗΔΙΚΑ, είναι ότι η «Ανάδοχος Εταιρεία» δεν έχει δημιουργήσει ακόμη τη φόρμα του λογισμικού για να μπορούν να συμπεριληφθούν και αυτά τα ασφαλιστικά χρόνια στο συνολικό τους ασφαλιστικό χρόνο, για όσους συναδέλφους έχουν επιπλέον χρόνια από διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση.

Κύριοι Υπουργοί, Κύριε Διοικητά,

Σας υπενθυμίζουμε και σας γνωστοποιούμε ξανά αυτή την πολύ σοβαρή εκκρεμότητα που πρέπει να τακτοποιηθεί πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του επανυπολογισμού του Ν.4760/20.

Στο ταμείο μας υπάρχουν πάνω από 1300 εκκρεμείς αιτήσεις από το 2012 και πρέπει να ικανοποιηθούν όλες πριν την εφαρμογή του επανυπολογισμού του Νόμου Βρούτση.

Αναμένουμε την παρέμβασή σας καθώς και τις άμεσες δικές σας ενέργειες για να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας και να σταματήσει η διαιώνιση αυτής της αδικίας σε χιλιάδες παλιούς συνταξιούχους, οι οποίοι όχι μόνο δεν ευθύνονται για την αλλαγή των όρων συνταξιοδότησης από την Πολιτεία αλλά εμφανίζονται ως οφειλέτες προς το Κράτος ισοβίως ενώ ταυτόχρονα η ίδια η Πολιτεία δεν προσμετρά το συνολικό τους, με ένσημα, ασφαλιστικό χρόνο κατ’ εφαρμογή του Ν.4387/16.