ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.:   19674/Φ9    Αθήνα:   27-5-2021

 Προς :   1. Μέλη Δ.Σ. του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ 

                2. Όλα τα Περιφερειακά Τμήματα

  

    ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ

Μετά το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε ο eΕΦΚΑ και η Κυβέρνηση, με την περικοπή των Συντάξεων Χηρείας (Κυρίων & Επικουρικών) λόγω συμπλήρωσης της 3ετίας, και μετά την έντονη παρέμβαση του Συλλόγου μας, είχαμε την εξής εξέλιξη:

  • Η απάντηση-δέσμευση του eΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι τον επόμενο μήνα, πιθανότατα στις 10/6/2021, θα επαναχορηγηθούν όλες οι Συντάξεις Χηρείας όπως πριν.
  • Ταυτόχρονα θα καταχωρηθούν, στο ηλεκτρονικό σύστημα του eΕΦΚΑ, όσες Υπεύθυνες Δηλώσεις, είχαν υποβληθεί και έχουν συσσωρευτεί στο τ.ΤΑΠ ΟΤΕ έως τον Ιανουάριο του 2021, ώστε μόνο σε όποιες περιπτώσεις δεν τηρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις του Νόμου να μειωθούν οι συντάξεις ανάλογα.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Όσες περιπτώσεις Συντάξεων Χηρείας συμπλήρωσαν την 3έτια μετά την 1Η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2021, η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων για την Κύρια Σύνταξη γίνεται ΜΟΝΟ στο Τοπικό Κατάστημα του eΕΦΚΑ (π.ΙΚΑ) στο τμήμα πληρωμών μαζί με Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Όσες Υπεύθυνες Δηλώσεις είχαν αποσταλεί (από το 2019 έως τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του2021) στο τ.ΤΑΠ ΟΤΕ, δεν χρειάζεται να ξανασταλούν, γιατί τώρα πλέον (που έδωσε την πρόσβαση η ΗΔΙΚΑ) θα τις διεκπεραιώσει από μόνο του το τ.ΤΑΠ ΟΤΕ.

Για τις Επικουρικές Συντάξεις Χηρείας που συμπληρώνουν την 3ετία, τα σχετικά δικαιολογητικά όπως:

α) Υπεύθυνη Δήλωση

β) Εκκαθαριστικό Εφορίας

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Υποβάλλονται στον eΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ ως εξής:

Α) Με συστημένη επιστολή προς τον eΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ (π.ΟΤΕ) Ακαδημίας 58,  τκ 10679, Αθήνα.        

ή

Β)  Ηλεκτρονικά στο email: tm.aapon.depasf@efka.gov.gr

ΣΗΜ: Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες από ΚΕΠ ή Αστυνομία που θα υποβληθούν πρέπει να αναφέρεται ότι

  • δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση,
  • αν εργάζεται ή όχι ο δικαιούχος και
  • αν λαμβάνει δική του σύνταξη ή όχι.

Συνάδελφοι,

Τα προβλήματα και οι αυθαιρεσίες του eΕΦΚΑ, απαιτούν εγρήγορση, αποφασιστικότητα, μαχητικότητα και ΕΝΟΤΗΤΑ, για την προστασία και υπεράσπιση των Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.

Τόσο για το συγκεκριμένο σοβαρό θέμα των Συντάξεων Χηρείας, όσο και για το σύνολο των Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων με καθημερινές παρεμβάσεις και παραστάσεις, αντιπαλεύουμε και ανατρέπουμε παρανομίες, αυθαιρεσίες και αντικοινωνικές πολιτικές!

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ η ΔΥΝΑΜΗ μας.