ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Κ.Εφ.Ε.) Νο1

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των Περιφερειακών Τμημάτων του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ, σας γνωστοποιούμε την συγκρότηση σε σώμα της Κ.Εφ.Ε.. Σήμερα, Τετάρτη 15/6/22

Περισσότερα