ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κ.Εφ.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  . Νο 8

ΑΘΗΝΑ : 13/9/2022

Συνάδελφοι,

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τις διατάξεις του νέου καταστατικού μας, άρθρο 23α § 17, όσον αφορά στις παρατάξεις-συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, ισχύουν τα παρακάτω:

  1. α) Για να θεωρηθεί παράταξη ή συνδυασμός στην Αττική, πρέπει ο αριθμός των υποψηφίων να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών του οργάνου, δηλ. για
    • Εκτ..Επ. => 11  μέλη,
    • Κ. Ελ. Ε. => 3 μέλη,
    • Γ.Α.Σ. => 18 μέλη  (ήτοι το 50% των εκλεγμένων μελών στην Γ.Α.Σ.  των προηγουμένων εκλογών).

          β) Όποιοι δεν συμπληρώνουν τον ανωτέρω αριθμό υποψηφίων θα ανακηρυχθούν ως ανεξάρτητοι
               μεμονωμένοι υποψήφιοι
.

  1. α) Για τα Περ/κα. Διοικητικά Συμβούλια . 5 ή 7 μέλη ανάλογα αν είναι 5μελής ή 7μελής η Διοίκηση του Περ/κου. Τμήματος.

          β) Για την Περ/κη. Ελεγκ/κη. Επιτροπή.  Τρια (3) μέλη

          γ) Για την Γ.Α.Σ. το 50% των εκλεγμένων μελών της Γ.Α.Σ. του Π.Τ. των προηγούμενων εκλογών.

 

  1. Για την εκλογή του εκπροσώπου της Μείζονος Περιφέρειας, επισημαίνουμε εδώ ότι από την Μείζονα Περιφ. εκλέγεται (1) ένας εκπρόσωπος στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας και γι’ αυτόν τον λόγο στο ψηφοδέλτιο αυτό προβλέπεται η μονοσταυρία.

α) Για να θεωρηθεί παράταξη-συνδυασμός πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν (2) δυο υποψήφιοι.

β) αν είναι ένας ο υποψήφιος το ψηφοδέλτιο θεωρείται ανεξάρτητο και ο υποψήφιος μεμονωμένος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι υποψηφιότητες μπορούν να σταλούν και στην Κ.Εφ.Ε. από τους υποψηφίους.

Συνάδελφοι,

Για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις η Κ.Εφ.Ε. θα είναι στη διάθεσή σας, ώστε όλες οι διαδικασίες και η διαμόρφωση των ψηφοδελτίων Παρατάξεων-Συνδυασμών ή Μεμονωμένων-Ανεξάρτητων υποψηφίων να εξελιχθούν νόμιμα – ομαλά και συναδελφικά

 

ΓΙΑ ΤΗΝ  Κ. ΕΦ. Ε.

 

ΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές  ( Π.Εφ.Ε.)

 Περιφερειακά Τμήματα

 Μέλη Δ.Σ. Π.Σ.Σ.Τ.Ο – ΟΤΕ

Παρατάξεις