Δ/νσεις & Επικοινωνία με χρήσιμες Υπηρεσίες του eΕΦΚΑ & ΟΤΕ

Δ/νσεις & Επικοινωνία με χρήσιμες Υπηρεσίες του eΕΦΚΑ & ΟΤΕ

 1. Για οποιαδήποτε αίτημα σας που αφορά όλες τις υπηρεσίες και τα τμήματα του ΕΦΚΑ μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο 1555.
 2. Βεβαίωση ΑΜΚΑ  —ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΜΚΑ–
 3. Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας   –ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ–
  Email: tm.asfikan@efka.gov.gr
 4. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας –ΚΑΡΤΑ–
 5. Αίτημα Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Σύνταξης  https://apps.efka.gov.gr/atlas/
 6. Για Απονομή Κύριων Συντάξεων
  ΕΦΚΑ (Ε’ Δ/νση Απον. Συντ. τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ)
  Τμήμα Απον. Συντάξεων
  Email: tapote@efka.gov.gr
  Αγ.Κων/νου 16 ΤΚ 10431 ΑΘΗΝΑ
  Τηλεφ.: 210811007-8110016-8110046-8110029
 7. Τμήμα Ανακεφαλαίωσης & Χρόνου Ασφάλισης
  Email: xkarapanagiotis@efka.gov.gr
 8. Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων για τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ
  Πατησίων 12, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.: 210-3891236-3891183
  Email: tm.plir.giratosb@efka.gov.gr
 9. Για Παραπομπή στα Κ.Ε.Π.Α.  –ΑΙΤΗΣΗ–
  Εθνική Πύλη Αναπηρίας ΠΥΛΗ
 10. Για Απονομή Επικουρικών Συντάξεων
  ΕΦΚΑ (τ.ΕΤΕΑΠ-ΤΕΑΠ-ΟΤΕ)
  Δ’ Δ/νση Επικ. Ασφ. (Α΄. Τμημ.Απον.Επικ.Συντ.)
  Ακαδημίας 58 ΤΚ 10679 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.: 210-5219731-5219728
  Email: tm.aapon.depasf@efka.gov.gr
 11. Τμήμα Πληρ. Επικ. Ασφαλ. τ.ΤΕΑΠ-ΟΤΕ
  Πατησίων 12 5ος Όροφος, ΤΚ 10436 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.: 210-3891033 – 3891104
  Email:tm.ekpl.epsyntpar@efka.gov.gr
 12. Κλάδος Εφάπαξ Παροχών Επικ. ΟΤΕ
  Ακαδημίας 58 ΤΚ 10679 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.: 210-3676808
  Email: d.befpar@efka.gov.gr
 13. ΕΦΚΑ (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ)
  Δ/νση Παροχών & Υγείας
  Πατησίων 54 ΤΚ 10682 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.: 210-8808786 (Για Έξοδα Κηδείας)
  Email: tm.bexodakid@efka.gov.gr
 14. Λογαριασμός Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ
  Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ
  Τηλ.: 210-6117308
  Email: logariasmosneotitas@ote.gr

ΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ