Αναβολή Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Αθήνα 17-10-2023

Προς:  Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΣΣΤ-Ο ΟΤΕ

 

Θέμα :  Αναβολή Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνάδελφοι,

Η σημερινή 17/10/2023 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου μας υπ. αριθμ. 1656, ανεβλήθη λόγω έλλειψης απαρτίας που προήλθε από την απουσία πέντε (5) μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

Παρόντες : ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ Γ., ΑΝΕΣΤΗΣ Σ., ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΚΟΥΝΑΣ Ν. , ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΡΟΥΣΑ – ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.

 

Απόντες: ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΑΡΝΗΣ Γ.,  ΜΠΟΥΡΧΑΣ Θ.