ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αττικής,είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία,  αναπτύσσοντας όλες τις δραστηριότητές του.

Στον φιλικό, φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο του Πολ. Κέντρου μας, λειτουργεί και τα πρωινά το κυλικείο με προϊόντα σε φιλικές τιμές και σε άριστη ποιότητα.

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τις δραστηριότητες του Πολιτιστικού μας Κέντρου, ως ένα σταθερό σημείο Πολιτισμού και συναδελφικής συνάντησης όλων μας.