ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ από τον ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ

Αρ.Πρωτ.: 22206/Φ9   —-  Αθήνα: 04-07-2023

Προς : α) Μέλη Δ.Σ.

             β) Περιφερειακά Τμήματα

 

 

Θέμα : Ξενοδοχειακό Πρόγραμμα ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ

 

 

Σας κοινοποιούμε το Ξενοδοχειακό πρόγραμμα  του ΟΠΑΚΕ – ΟΤΕ, για το καλοκαίρι του 2023.

Οι δηλώσεις  – κρατήσεις θα γίνουν ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά και  θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 7-7-2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς