ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αρ.Πρωτ.: 22171/Φ9 — Αθήνα: 13-6-2023

Προς :  Μέλη Δ.Σ.

             Περιφερειακά Τμήματα

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

Όπως είναι γνωστό, όσων συναδέλφων τα παιδιά έλαβαν το 2022 την χορηγία του Λογαριασμού Νεότητας (προκαταβολή ή εκκαθάριση) οφείλουν να  κάνουν φορολογική δήλωση το έτος 2023.

Υπενθυμίζουμε ότι το ποσό που φορολογείται είναι ΜΟΝΟΝ η χορηγία του ΟΤΕ   το οποίο δηλώνεται στον κωδικό 403 ( το ποσό συμμετοχής του γονέα και οι τόκοι αυτού του ποσού   έχουν ήδη  φορολογηθεί κατά την καταβολή).

Το δε ποσό μέχρι 10.000 € έχει φορολογικό συντελεστή 9% και το επιπλέον ποσό συντελεστή 22 %

Παρά το γεγονός ότι ως Σύλλογος είχαμε πετύχει, να μην ζητείται προκαταβολή φόρου επομένου έτους (εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Α 1034 /11-3-2022), δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις, σε φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως 9/6/2023 τους καταλογίσθηκε παράτυπα προκαταβολή φόρου στην τελική εκτύπωση της δήλωσής τους.

Αυτό από 12/6/2023 διορθώθηκε και σταμάτησε πλέον  να ζητείται προκαταβολή φόρου επομένου έτους, ενώ για όποιες δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι 9/6/2023 άνοιξε η εφαρμογή των τροποποιητικών δηλώσεων και είτε μέσω του Λογιστή , είτε  με επίσκεψη στην αρμόδια ΔΟΥ (Εφορία) μπορεί και πρέπει  να διορθωθεί και να ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ η προκαταβολή φόρου  επομένου έτους για το ποσό του Λογαριασμού Νεότητας!

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, επικοινωνήστε με το Σύλλογο.