Παραθεριστικά Κέντρα ΤΕΜΕΝΗΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 22109/Φ9Αθήνα:    17-5-2023

Προς : 1. Περιφερειακά Τμήματα ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ

            2. Μέλη Δ.Σ.

Οι Δηλώσεις – Κρατήσεις για τον ΟΠΑΚΕ – ΟΤΕ ξεκινούν την ΤΡΙΤΗ 23/5/2023 και ώρα 13:00 (στο site :  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ SITE ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ     ).

Τα Παραθεριστικά Κέντρα ΤΕΜΕΝΗΣ και ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ξεκινούν την λειτουργία τους το Σάββατο 17/6/2023 και αφορούν διαμονές για μία εβδομάδα (Σάββατο με Σάββατο).

Συνημμένα σας κοινοποιούμε  την ανακοίνωση του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ για τις χρεώσεις και το πρόγραμμα λειτουργίας των Παραθεριστικών Κέντρων .