ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ όπως ΙΣΧΥΕΙ από 01/04/2023

Ο ΟΤΕ κάνοντας χρήση του Διευθυντικού δικαιώματος, άλλαξε ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τις παροχές του λογαριασμού Νεότητας για τα τέκνα εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ. Έτσι από την 1η Απριλίου 2023 “παγώνει” η παροχή (δώρο) του ΟΤΕ προς τα τέκνα, στο ύψος που είχε προσδιορισθεί στις 31/03/2023 (ανάλογα με τα χρόνια συμμετοχής ή ηλικίας του τέκνου).

Όποιοι όμως συνάδελφοι που έχουν εγγεγραμμένα τέκνα στο λογαριασμό Νεότητας, μπορούν μέσα σε ένα μήνα (θα αποσταλεί και σχετική επιστολή από την υπηρεσία του λογαριασμού Νεότητας)  να κάνουν τις κατωτέρω επιλογές:

1). Να συνεχίσουν να πληρώνουν την εισφορά ως γονέας με το ίδιο ποσό ή και  την δυνατότητα να ζητήσουν να μειωθεί αυτή η εισφορά

2). Να ζητήσουν να σταματήσει η εισφορά τους ως γονέα, οπότε θα χρειαστεί να μεταβούν στην τράπεζα και να ζητήσουν την διακοπή της πάγιας   εντολής

3). Να ζητήσουν να αλλάξουν την εισφορά τους τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους, όπως γινόταν σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Η παροχή (δώρο) του εργοδότη ΟΤΕ σταμάτησε – πάγωσε στο ύψος που είχε την 1η Απριλίου του 2023.

Τα χρήματα (δώρο) που έχουν κατοχυρωθεί ως τις 31/03/2023 θα αποδίδονται  στα τέκνα είτε ως προκαταβολή είτε με την εκκαθάριση, όπως ορίζει το καταστατικό.

Σημειώνεται ότι, η εισφορά – συμμετοχή του γονέα που συσσωρεύεται, τοκίζεται με επιτόκιο 2%, όμως για φορολογικούς λόγους είναι προτιμότερο να εκταμιεύεται η προκαταβολή πριν το 24ο έτος του τέκνου, για ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση κατά την φορολόγηση.

Υπενθυμίζουμε ότι, η προκαταβολή καταβάλλεται στο τέκνο του συναδέλφου από την ημερομηνία που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του.