ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ με την ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 3τίας των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε ότι  όσες/οι είναι δικαιούχοι ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ μπορούν να εγγραφούν και να γίνουν μέλη του Συλλόγου μας, με αίτηση εγγραφής που υπάρχει στο  site του Συλλόγου μας  ( pssote.gr)->    ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  , αλλά και στα γραφεία του Συλλόγου μας ή και στα γραφεία των 20 Περιφερειακών μας Τμημάτων.

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, αποκτούν όλα τα δικαιώματα των μελών του Συλλόγου μας όπως:

  • Έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση και υποστήριξη των αιτημάτων τους.
  • Επίλυση τυχόν προβλημάτων  τους (συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά)  
  • Έκπτωση στην Cosmote ( μόνο για τα μέλη μας)  
  • ΔΩΡΕΑΝ εξέταση ή και συνταγογράφηση εξετάσεων και φαρμάκων  στα Ιατρεία του Συλλόγου μας , Αθήνα – Θεσσαλονίκη.  
  • Να λαμβάνουν την εφημερίδα του Συλλόγου μας κλπ και πάνω απ’ όλα μια Ανθρώπινη, Φιλική και Συναδελφική σχέση και επικοινωνία , γιατί όλοι ΜΑΖΙ μπορούμε περισσότερα!

Πριν την συμπλήρωση 3τιας από την μεταβίβαση των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΧΗΡΕΙΑΣ (ΚΥΡΙΩΝ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ) πρέπει να υποβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ αιτήσεις – δηλώσεις ΜΑΖΙ με τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και με την έντυπη μορφή στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ( μια για την ΚΥΡΙΑ και μια την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ).

Οι αρμόδιες διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι τα εξής :

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΧΗΡΕΙΑΣ:

α.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

β.  Εκκαθαριστικό Εφορίας

γ.  Υπεύθυνη Δήλωση  τ. Ν.105  στην οποία θα αναφέρει

  1. δεν άλλαξε η οικογενειακή μου κατάσταση
  2. δεν εργάζομαι ή εργάζομαι στο (εργοδότης)
  3. δεν λαμβάνω ή λαμβάνω δική μου Σύνταξη από ( ΦΟΡΕΑΣ)

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail:  tm.plir.giratosb@efka.gov.gr

ή

με συστημένη ή με courier επιστολή προς:

e-ΕΦΚΑ  ( Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ)

Πατησίων  12,  τ.κ. 10677 Αθήνα

(Υπόψη  κας Σωτηροπούλου)

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΧΗΡΕΙΑΣ:

Τα ΙΔΙΑ ανωτέρω δικαιολογητικά, αλλά στην Υπ. Δήλωση για την επικουρική χηρείας, θα γράψει:  λαμβάνω ή ΔΕΝ λαμβάνω δική μου επικουρική σύνταξη από ( ΦΟΡΕΑΣ)

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail:  tm.aapon.depasf@efka.gov.gr

ή

με συστημένη ή με courier επιστολή προς:

e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ  –  ΤΕΑΠ-ΟΤΕ)

 Ακαδημίας 58, Τ.Κ 10679, ΑΘΗΝΑ

(Υπόψη   κου  Πολυχρονάκη)