ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

  • Στις 27 Ιουλίου  2022 ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5,7,9.

  • Στις 28 Ιουλίου  2022, ημέρα Πέμπτη , θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των συνταξιούχων του κλάδου μας  που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0,2,4,6,8.