ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ Κ.Εφ.Ε. του Π.Σ.Σ.Τ.Ο.-ΟΤΕ

Αθήνα 19/04/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   –  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Κ.Εφ.Ε. του Π.Σ.Σ.Τ.Ο.-ΟΤΕ

Σύμφωνα με τα Άρθρα 10, 18 & 23 του ισχύοντος  Καταστατικού, του Συλλόγου μας , η Κ.Εφ.Ε  προκηρύσσει τις εκλογές για την Νέα Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή , που θα γίνουν στην  29η Γενική Αντιπροσωπευτική   Συνέλευση   του Συλλόγου που θα συνέλθει στις 25 & 26 Μαΐου 2022.

Καλούνται τα μέλη του συλλόγου μας που διαμένουν στην περιφέρεια Αθηνών και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι , είτε ως συνδυασμός, να υποβάλουν τις υποψηφιότητες τους έως  24/05/2022, ΩΡΑ 11:00,  τις εργάσιμες ημέρες  από ώρα 08:00 έως 14:00, στα γραφεία του συλλόγου μας  Βερανζέρου 13 – 2ος όροφος.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων συνδυασμών –παρατάξεων , πρέπει να υποβάλλονται σε ενιαία κατάσταση μαζί με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και με αλφαβητική σειρά , από τον εκπρόσωπο του κάθε συνδυασμού –παράταξης , ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη ή παραλήψεις

Η Γ.Α.Σ θα εκλέξει      (  7 τακτικά  μέλη και  ισάριθμα αναπληρωματικά ).

 Η ΓΑΣ εκλέγει την Κ.Εφ.Ε. μεταξύ των μελών του Συλλόγου, που διαμένουν στην Περιφέρεια Αθηνών, κατά την τελευταία ημέρα των εργασιών της και  πριν τη λήξη της θητείας της , ως τελευταίο θέμα της Ημερήσιας  Διάταξης.  

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

Ο  Πρόεδρος                                      Ο  Γραμματέας 

ΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                   ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ