Ηλεκτρονικά η μεταβίβαση Επικουρικής Σύνταξης λόγω θανάτου (χηρείας)

Αρ.Πρωτ.:  20145/Φ9

Προς:

  1. Μέλη Δ.Σ. ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ
  2. Περιφερειακά Τμήματα ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ

 

Θέμα : Ηλεκτρονικά η μεταβίβαση Επικουρικής Σύνταξης λόγω θανάτου (χηρείας).

 

Συνάδελφοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ,  η μεταβίβαση Επικουρικής Σύνταξης  λόγω θανάτου (χηρείας) μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των συναδέλφων, αλλά και να επισπευτεί ο χρόνος μεταβίβασης της επικουρικής σύνταξης χηρείας.

 Οι δικαιούχοι της μεταβίβασης μπορούν πλέον να υποβάλουν το αίτημα ηλεκτρονικά και καταργείται η υποχρέωση επίσκεψης στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί, η αρμόδια υπηρεσιακή δομή θα επικοινωνεί κατά περίπτωση με τον αιτούντα, για τις τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται. Από την στιγμή που η κύρια σύνταξη έχει εκδοθεί (μεταβιβασθεί)  – η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της επικουρικής –  ο χρόνος αναμονής για την απονομή της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου περιορίζεται στους 2 – 3 μήνες.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου» ο χρήστης εισέρχεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ και ακολουθεί την διαδρομή Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ->Συνταξιούχοι -> ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης συνταξιοδότησης.

Ελπίζουμε η νέα αυτή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να επεκταθεί η εφαρμογή της και για την έκδοση των Επικουρικών Συντάξεων Γήρατος, οι οποίες καθυστερούν υπερβολικά και αδικαιολόγητα, στερώντας επί 42 και πλέον μήνες από τους συναδέλφους μέλη μας, τις δικαιούμενες επικουρικές συντάξεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς