ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΩΝ 2013 ΚΑΙ 2014

Αρ.Πρωτ.:   20131/Φ9

ΠΡΟΣ: Περιφερειακά Τμήματα ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ

Παραγραφή φόρου, αναδρομικών που καταβλήθηκαν το  2013 και 2014 και ο καταλογισμός   φόρου κοινοποιήθηκε μετά την 5ετία.

Συνάδελφοι.

Σας κοινοποιούμε υποδείγματα αίτησης και ένστασης, προς την εφορία και την ΔΕΔ (Δ/νση Επίλυσης Διαφορών) που αφορούν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων, που καταβλήθηκαν το έτος 2013 ή 2014 και η κοινοποίηση καταλογισμού φόρου έγινε μετά την παρέλευση πενταετίας.

Όπως είναι γνωστό, με τις 616 έως 618/2021 αποφάσεις του Σ.τ.Ε., οι φορολογικές υποχρεώσεις των οποίων η κοινοποίηση από την εφορία  έγινε μετά την παρέλευση της πενταετίας από την καταβολή τους, έχει ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ.

Προσοχή: Δεν αφορά τα αναδρομικά του 11μήνου, που μας καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 και αφορούν τα αναδρομικά Κυρίων Συντάξεων Ιουνίου 2015 έως Μαΐου 2016.

Για αυτά τα αναδρομικά, δυστυχώς  παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις και διαμαρτυρίες του Συλλόγου μας, δεν έγινε  δεκτό από την Κυβέρνηση , να φορολογηθούν με αυτοτελή φορολογικό συντελεστή 20%  (όπως των Ειδικών Μισθολογίων) και έχουν ήδη περαστεί στο σύστημα της ΑΑΔΕ επομένως δεν ισχύει η παραγραφή της πενταετίας. Για αυτό πρέπει να υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις των ετών 2015 και 2016, έως της 31/12/2021. Ο δε αναλογούν εξοντωτικός  φόρος, πρέπει να καταβληθεί έως 31/1/2022, εκτός και αν μετά την ολοκλήρωση υποβολής της δήλωσης ζητηθεί ο προβλεπόμενος διακανονισμός σε δόσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΥ

Υποδείγματα ενστάσεων , για παραγεγραμμένες φορολογικές υποθέσεις αναδρομικών που καταβλήθηκαν τα έτη  2013 και 2014

Αφορούν μόνο εκείνες τις περιπτώσεις, που τα τυχόν αναδρομικά (μισθών ή Συντάξεων)   καταβλήθηκαν το 2013 ή 2014 και δεν δηλώθηκαν την επόμενη χρονιά ( το επόμενο φορολογικό έτος δηλαδή 2014 ή 2015) αλλά η Εφορία κοινοποίησε τον σχετικό καταλογισμό φόρου, ΜΕΤΑ την παρέλευση της πενταετίας ( δηλαδή μετά την 1/1/20 ή την 1/1/21 αντίστοιχα).

Διευκρινίζουμε ότι τα καταβαλλόμενα αναδρομικά οικονομικού έτους 2013, έπρεπε να δηλωθούν τον επόμενο χρόνο, δηλαδή στο φορολογικό έτος 2014, και των οποίων η παραγραφή επέρχεται μετά την 31/12/19.

Το αντίστοιχο ισχύει και για τα αναδρομικά έτους 2014 των οποίων η παραγραφή επέρχεται μετά την 31/12/20.

Σε αυτές τις περιπτώσεις , η φορολογική υποχρέωση έχει ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ.

Αυτό προβλέπουν οι αποφάσεις 616 έως 618/21 του ΣτΕ.  

Όποιοι Συνάδελφοι, έχουν τέτοια φορολογική υπόθεση και έχουν τα σχετικά παραστατικά ( που θα υποδεικνύουν την χρονολογία των αναδρομικών και κυρίως την κοινοποίηση καταλογισμού του φόρου), μπορούν και πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς την κατά τόπους Εφορία που ανήκουν, και  μετά την παρέλευση τριών μηνών (3) (εφόσον δεν λάβουν απάντηση από την Εφορία) να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή προς την Δ/νση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) , στην ίδια Εφορία.

 Αυτή η διαδικασία έχει γίνει από έναν αριθμό Συναδέλφων , με θετικό αποτέλεσμα.  

Ακολουθούν υποδείγματα: