ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 11μήνου (Ιούνιος 2015-Μάϊος 2016)

Με επείγον και τεκμηριωμένο αίτημά μας της 23-3-2021 προς τους αρμόδιους Υπουργούς των οικονομικών υπουργείων, ( επιστολή ), για την φορολόγηση των αναδρομικών του 11μήνου (Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016),   διεκδικήσαμε  να  έχουμε την ίδια φορολογική μεταχείριση που είχαν  τα αντίστοιχα αναδρομικά των ίδιων νόμων 4051 & 4093/12, των Ειδικών Μισθολογίων,που φορολογήθηκαν  σύμφωνα με τον Ν. 4472/17, με αυτοτελή φορολογικό συντελεστή 20% και εκεί να  τελείωνε κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων.

 Δυστυχώς μας αγνόησαν και πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2015 και 2016, μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών μας δηλώσεων.  

Η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων δεν μπορεί να  γίνει σήμερα, γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι 31.12.2021 και θα ενημερώσουμε μόλις  επιτρέψει το ΤΑΞΙΣ-ΝΕΤ  αυτήν  την  διαδικασία.