ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΚΑ, οι πληρωμές Συντάξεων  (Κύριων & Επικουρικών) θα γίνουν ως εξής:

  • ΤΡΙΤΗ  23/2 όσων το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ είναι 1, 3, 5, 7, 9
  • ΤΕΤΑΡΤΗ  24/2  όσων το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ είναι 0, 2, 4, 6, 8

Μια σκέψη σχετικά μέ το “ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.