ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

                                                                                                                   ΑΡ.ΠΡΩΤ:  19378 / Φ14     1-2-2021  

ΠΡΟΣ:  1.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

             2.   ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ  τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Οι αρμοδιότητες  του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ , μεταφέρθηκαν στα Περιφερειακά Καταστήματα του ΕΦΚΑ( τ.ΙΚΑ),  ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ  , για τα θέματα που αφορούν :

  1. Την Ασφαλιστική Ικανότητα αμέσων ή εμμέσων μελών (συζύγων – τέκνων κλπ).
  2. Την χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)  εφόσον δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά , και τη χορήγηση των διεθνών εντύπων  S1, Ε108 κλπ.

Η διεκπεραίωση των ανωτέρω θεμάτων, θα γίνεται στο ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, των υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ), με τον κωδικό 21012 για τους Ασφαλισμένους ΟΤΕ. (τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ).

*Τα  Περιφερειακά Τμήματα  του  ΕΦΚΑ   (τ.ΙΚΑ)   έχουν   ενημερωθεί  ηλεκτρονικά μέσω   e-mail   από 10/12/2020 και επιπλέον με την υπ.αριθ.4, εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ της 19/1/21. Με την ίδια εγκύκλιο επίσης οι υπάλληλοι των τμημάτων του τ. ΙΚΑ που θα χειρίζονται το Μητρώο του ΤΑΠ-ΟΤΕ με ΚΩΔ. 21012 πρέπει με αίτησή τους στην ΗΔΙΚΑ να έχουν εξασφαλίσει την πρόσβασή τους στο εν λόγω ΜΗΤΡΩΟ.

Σε αυτό το αρχικό στάδιο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ, στα Τμήματα Μητρώων του τ.ΙΚΑ υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα στην εξυπηρέτηση των Συναδέλφων μελών μας , γιατί δυστυχώς και σε αυτό το θέμα οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και οι απροετοίμαστες αποφάσεις της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, δεν εξασφάλισαν έγκαιρα την οργανωμένη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εκπαίδευση των αρμοδίων  υπαλλήλων ,  ενώ ταυτόχρονα ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ την αρμοδιότητα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ χωρίς να έχουν προβλέψει ένα μεταβατικό διάστημα λειτουργίας του.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σύλλογο.

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς