Αναδρομικά Κληρονομιάς – Κυρίων Συντάξεων 11μηνου (Συντάξεων Χηρείας)

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19245 / Φ9

   Αθήνα       20/11/2020

Ανοίξε η εφαρμογή του eΕΦΚΑ, για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης (ή των αιτήσεων) για την καταβολή των αναδρομικών κληρονομιάς των αποβιωσάντων μετά τον Ιούνιο του 2015.

Η αίτηση από τους νόμιμους κληρονόμους θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ – http://efka.gov.gr – (αναδρομικά κληρονόμων) από όλους τους νόμιμους κληρονόμους του/ της αποβιώσαντος. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 17/12/2020.

  1. Συμπληρώνονται από τους δικαιούχους, όλα τα στοιχεία που ζητά η αίτηση και οι τραπεζικοί λογαριασμοί (ΙΒΑΝ) στους οποίους θα κατατεθούν τα αναλογούντα ποσά.
  1. Με ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση ,θα δεσμεύονται οι αιτούντες ότι
    κατέχουν τα απαραιτητα πιστοποιητικά,όπως:
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.
  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης  διαθήκης, (μόνο όταν δεν υπάρχει διαθήκη).
  • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

Αν μετά από τον δειγματοληπτικό έλεγχο,αναζητηθούν (με αποστολή σχετικού e-mail του ΕΦΚΑ) τα σχετικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομισθούν στο τοπικό υποκαταστημα του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ).

Ο σχεδιασμός και η Κυβερνητική δέσμευση είναι, αυτά τα αναδρομικά να καταβληθούν εως το τέλος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, πιθανόν με την καταβολή των Συντάξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και θα κατανεμηθούν αναλογικά στους νόμιμους κληρονόμους.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Αναδρομικά Κληρονομιάς – Κυρίων Συντάξεων 11μηνου (Συντάξεων Χηρείας)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.