Αναδρομικά Κληρονομιάς – Κυρίων Συντάξεων 11μηνου (Συντάξεων Χηρείας)

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19245 / Φ9

   Αθήνα       20/11/2020

Ανοίξε η εφαρμογή του eΕΦΚΑ, για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης (ή των αιτήσεων) για την καταβολή των αναδρομικών κληρονομιάς των αποβιωσάντων μετά τον Ιούνιο του 2015.

Η αίτηση από τους νόμιμους κληρονόμους θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ – http://efka.gov.gr – (αναδρομικά κληρονόμων) από όλους τους νόμιμους κληρονόμους του/ της αποβιώσαντος. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 17/12/2020.

  1. Συμπληρώνονται από τους δικαιούχους, όλα τα στοιχεία που ζητά η αίτηση και οι τραπεζικοί λογαριασμοί (ΙΒΑΝ) στους οποίους θα κατατεθούν τα αναλογούντα ποσά.
  1. Με ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση ,θα δεσμεύονται οι αιτούντες ότι
    κατέχουν τα απαραιτητα πιστοποιητικά,όπως:
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.
  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης  διαθήκης, (μόνο όταν δεν υπάρχει διαθήκη).
  • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

Αν μετά από τον δειγματοληπτικό έλεγχο,αναζητηθούν (με αποστολή σχετικού e-mail του ΕΦΚΑ) τα σχετικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομισθούν στο τοπικό υποκαταστημα του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ).

Ο σχεδιασμός και η Κυβερνητική δέσμευση είναι, αυτά τα αναδρομικά να καταβληθούν εως το τέλος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, πιθανόν με την καταβολή των Συντάξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και θα κατανεμηθούν αναλογικά στους νόμιμους κληρονόμους.