ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1626

                                                                                                           Αρ.Πρωτ.:    19228  / Φ7

                                                                                                           Αθήνα           11.11.2020 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1626/ 11-11-2020

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΣΣΕ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Φ11321/35005/1528/14-10-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ύστερα από εισήγηση – πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ και κατόπιν συνεννοήσεως με όλα τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, προτείνει την δια περιφοράς, έγκριση της προσφυγής του Συλλόγου μας (Π.Σ.Σ.Τ.Ο – ΟΤΕ) με την ΑΓΣΣΕ και τα όμορα Σωματεία στο ΣτΕ ως διάδικοι, με αίτημα την ΑΚΥΡΩΣΗ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ11321/35005/1528/14-10-2020, που εκδόθηκε για την εφαρμογή του Ν. 4734/20 ως αντισυνταγματική και αντίθετη με την εντολή και απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας μας (ΣτΕ).

Λόγω δυστυχώς των απαγορεύσεων και των έκτακτων επιδημιολογικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία, δεν μας επιτρέπουν Συνεδρίαση του Δ.Σ, με φυσική αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών του Δ. Συμβουλίου.

Για τους λόγους αυτούς καλούνται τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου μας:

  • Να τοποθετηθούν και να απαντήσουν, εάν συμφωνούν και εγκρίνουν την προσφυγή του Συλλόγου μας στο ΣτΕ, όπως πιο πανω αναλυτικά περιγράφεται.

Παρακαλούμε να απαντήσετε εγγράφως, σε περίπτωση που συμφωνείτε με ΝΑΙ,  σε περίπτωση που διαφωνείτε με ΟΧΙ και αν δεν παίρνετε θέση, με ΛΕΥΚΟ.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,